Fed zorgt voor fata morgana

Dit jaar is de S&P500 al 26% gestegen. Volgens Reuters gaan veel managers er echter vanuit dat de opmars doorzet.

Dit jaar is de S&P500 al 26% gestegen. Volgens Reuters gaan veel managers er echter vanuit dat de opmars doorzet, ondanks toegenomen vrees in de markt. Dit komt door het overaanbod aan liquiditeit, wat de aandelen hoger stuwt. Zorgen over tapering en het niveau van de bedrijfswinsten maken dat de markt duur lijkt.

De opmars van dit jaar zal moeilijk te evenaren zijn in 2014, vooral nu afbouw van het steunprogramma met rasse schreden dichterbij komt. Toch gaan veel fondsbeheerders nog altijd uit van koerswinsten in het komende jaar, zo blijkt uit de Reuters 2014 Global Investment Outlook. Die zullen wel gematigder zijn dan dit jaar.

Alle vingers wijzen naar de Fed
Carl Icahn is voorzichtig met aandelen. De markt kan een forse correctie krijgen, vreest de miljardair. Joshua Brown (Ritholtz Wealth Management) denkt dat de Fed de trigger voor een correctie zal vormen. Icahn wijst ook naar het goedkope geld van de Fed als motor voor de kunstmatige bedrijfswinsten. Bedrijven benutten de goedkopere mogelijkheden om de schuld te financieren dankzij de lage rente. Icahn vreest dat de bedrijfswinsten daarom meer weg hebben van een fata morgana. Op dit moment is er zeker geen sprake van een bubbel, meent Jeff Kronthal (KLS Diversified Asset Management). 

De Fed benadrukt dat er pas afgebouwd wordt als het economisch herstel duurzaam is. Minder kwantitatieve verruiming wegens een gezonde economie zou goed moeten zijn voor de aandelenmarkten. Volgens Steve Einhorn (Omega Advisors) zal de Fed er alles aan doen om de exit zo gladjes als mogelijk te laten verlopen. Hij verwacht – net als de meeste aandelenstrategen – een gematigder koerswinst voor aandelen in 2014.

Wees geduldig met cash
De instroom van geld kan de aandelen verder omhoog stuwen, constateert Reuters. Institutionele beleggers, die nog geen grote blootstelling aan aandelen hadden, willen ook een graantje meepikken. Volgens Todd Petzel (Ofit Capital Management) lijkt het erop dat de institutionele beleggers nog altijd beneden hun gemiddelde zitten met hun aandelenposities. Buiten aandelen valt weinig rendement te behalen.

Het kan ook zijn dat er nog particuliere beleggers in willen stappen, maar tegelijkertijd is dit late instappen in de markt een voorbode van het einde van de koerswinsten. De volatiliteitsindex Vix daalde dit jaar tot een dieptepunt. Blijkbaar verwachtten beleggers weinig ingrijpende schommelingen op de aandelenmarkt.

Maar opgeklopt sentiment onder beleggers en lage volatiliteit kan tot zelfvoldaanheid leiden, waarschuwt Jason Ader (Spring Owl Asset Management). Hij maant tot geduld. Het feit dat je cash ter beschikking hebt betekent niet dat je het direct moet aanwenden. De tijd komt om je posities 20-30% goedkoper te kunnen kopen dan nu.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus