Groeit risico bij innovatie?

Financiële innovatie reduceert het portefeuillerisico niet. Het risico neemt juist toe, concludeert MIT.

Financiële innovatie reduceert het portefeuillerisico niet, in tegenstelling tot de gangbare overtuiging. Het risico neemt juist toe, concludeert MIT-econoom Alp Simsek. Dat komt doordat de meningen uitleenlopen over de waarderingen van de beleggingen. Mensen gokken op hun eigen mening en gokken is per definitie risicovol. MITnews gaat in op het artikel dat Simsek eerder schreef voor het Quarterly Journal of Economics.

De wetenschapper combineert in zijn onderzoek de strategie rond belief disagreements met financiële innovatie. Simsek ziet twee categorieën in het portefeuillerisico. Enerzijds is er het algemene risico dat inherent is aan beleggen. Anderzijds is er de speculatieve variant. Die heeft vooral betrekking op al de nieuwe financiële instrumenten die ontwikkeld worden en die gebruik maken van juist die uiteenlopende meningen (belief disagreements) onder beleggers.

Financiële innovatie kan voor allerlei doeleinden goed zijn, maar niet om risico’s te beperken. De auteur argumenteert dat als je het aantal beleggingscategorieën laat groeien, automatisch de speculatieve variant toeneemt. Als de meningsverschillen uiteindelijk groot genoeg zijn, is dit tweede risico-effect de dominante factor en dus groeit het portefeuillerisico.

Grondstoffenmarkt ook speculatief
Simsek beschrijft als rechtgeaard econoom een model, maar de desastreuze gevolgen van innovatieve producten gericht op de huizenmarkt laten zien dat hij ergens gelijk moet hebben. In plaats van risicospreiding te verwezenlijken, stortten de overvloed aan nieuwe beleggingsproducten van verpakte en doorverkochte hypotheken de markt in de afgrond. Maar de econoom wijst ook op de grondstoffenmarkten met hun gegok op futurescontracten als een plek waar de speculatieve risico’s hoogtij kunnen vieren in allerlei nieuw ontwikkelde beleggingsproducten.

Het artikel van Simsek is een wetenschappelijke theorie en het is wachten op iemand die de theorie aan de praktijk toetst. Simsek zou het toejuichen als er een empirische toets van zijn model komt om per categorie te zien wat het effect is van de speculatieve variant.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus