Reglement IEX Investment Influentials

 • Bezoekers van IEXProfs worden in de gelegenheid gesteld namen te nomineren voor de IEX Investment Influentials.
 • Genomineerden voor de IEX Investment Influentials zijn werkzaam in of rond de Nederlandse beleggingssector.
 • De uiteindelijke winnaars worden gekozen door de community én door een vakjury.
 • Bezoekers van de website kunnen hun stem uitbrengen op de verschillende genomineerden, middels een roulatiesysteem. Hiermee probeert IEXProfs misbruik zo veel mogelijk uit te bannen. IEXProfs behoudt zich het recht voor mogelijke excessen te corrigeren.
 • De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen.
 • Over de uitslag van deze verkiezing kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. De organisatie kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.
 • Verwijzingen naar internetsites en informatie van derden zijn bedoeld ter informatie voor de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.
 • IEXProfs behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving, deze regels aan te mogen passen.
 • Winnaars zullen bekend worden gemaakt op deze website.
 • In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing.
 • De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Verkiezing voortvloeiende schade.
 • Eventuele zet-, druk en typefouten voorbehouden.