Privacy

Deze website is een initiatief van IEX Media B.V. Voor al onze initiatieven geldt onderstaand privacy statement:

Algemeen
IEX Media B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en de bezoekers van zijn websites van essentieel belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. IEX Media BV, houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
IEX Media BV, uitgever van verschillende sites, nieuwsbrieven en magazines, ontwikkelt, produceert en exploiteert informatie via offline en online media. In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met IEX Media BV legt IEX Media BV gegevens vast. IEX Media BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van IEX Media BV of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden per post, telefoon, e-mail en/of andere media. IEX Media BV zal slechts na uw eigen toestemming e-mailgegevens aanbieden aan derden voor commerciële doeleinden. Hierbij tracht IEX Media BV rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij IEX Media BV, t.a.v. de Ledenadministratie, Postbus 93616, 1090 EC Amsterdam. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. U kunt bij registratie aangeven hoe u wilt dat IEX Media BV met uw gegevens omgaat en welke gegevens u verstrekt. Ook na registratie kunt u zelf in het ledencentrum uw gegevens inzien en/of aanpassen.

Onderzoek door opsporingsinstanties
IEX kan, onder andere op grond van Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, artikel 48, eerste lid, door toezichthouders of opsporingsinstanties worden verplicht om gegevens ter beschikking te stellen voor lopende onderzoeken.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Uw e-mailadres vormt in combinatie met het wachtwoord dat u wordt toegestuurd uw sleutel om toegang te krijgen tot de diensten en websites van IEX Media BV. U kunt na de eerste keer inloggen zelf uw wachtwoord wijzigen in het ledencentrum. Als u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u dit via de link 'wachtwoord vergeten' aangeven. IEX stuurt uw wachtwoord dan per e-mail opnieuw naar u toe.

Verbruiksgegevens
Elke server (www, wap, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u op inlogt, registreert generieke gegevens over het verbruik, het telefoonnummer, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. IEX Media BV gebruikt deze informatie op geaggregeerd niveau om zijn diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

Niet-persoonsgebonden informatie
IEX Media BV verzamelt niet-persoonsgebonden informatie over zijn gebruikers, bijvoorbeeld van de site waar vandaan u met een van onze sites verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om IEX Media BV te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten. Van tijd tot tijd kan IEX Media BV eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan sites van IEX Media BV, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun sites de sites van IEX Media BV heeft bezocht en andersom. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruikers van IEX Media BV

Sites van derden
IEX Media BV is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan IEX Media BV zijn gekoppeld of als u via IEX Media BV andere sites bezoekt. IEX Media BV raadt u daarom aan goed na te gaan welk privacybeleid deze sites hanteren.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer of voor de bestanden die op uw computer staan.

Cookies worden door de websites van IEX Media BV gebruikt om de gebruiker te herkennen als hij een van onze sites weer bezoekt. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst.

Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

IEX Media BV maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

  • Sessie cookies worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit.
  • Unique-ID cookies worden gebruikt om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookies hebben een levensduur van één jaar en worden automatisch verwijderd wanneer u langer dan één jaar geen website van IEX Media BV bezoekt.
  • Tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op de IEX Media BV websites gedurende maximaal tien dagen. Wanneer u op de elfde dag contact maakt met een IEX Media BV website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als u in uw browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, bestaat er de kans dat bepaalde functies niet of niet volledig werken of dat je bepaalde diensten van IEX Media BV niet kunt gebruiken.
IEX Media B.V. kan persoonsgegevens die door de onderneming worden verwerkt, uitwisselen met zijn groepsmaatschappijen. Tevens kunnen persoonsgegevens gecombineerd worden met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van producten of diensten van IEX Media BV of zijn groepsmaatschappijen. Hieronder vallen ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Google en zijn groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van IEX Media BV advertenties op websites van IEX Media BV. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door IEX Media BV geplaatste cookies.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst IEX Media BV naar het "help'' menu van uw browser voor het instellen van cookie-voorkeuren. Tevens kunt u zich op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en zijn groepsmaatschappijen.

Het voordeel van het gebruik van cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de pc en zorgen ervoor dat men gemakkelijker en sneller kan surfen over het web, omdat eerder bezochte websites de computer 'herkennen'. U hoeft dus, als u deze sites opnieuw bezoekt, niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat u wordt gewaarschuwd als cookies aan je pc worden verzonden. Het is mogelijk dat bij het weigeren van cookies, bepaalde diensten en delen van de websites van IEX Media BV niet of niet goed werken.

Wijzigingen
IEX Media BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van IEX Media BV.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 14 april 2017

Lees ook:


Copyright © IEX Media BV

IEX Media BV
Postbus 93616
1090 EC Amsterdam