Terug naar Fonds Selector

Pioneer EUR Cash + E

Koers

Laatste transactie koers 69,85
Vorige transactie koers 69,27
Verschil t.o.v. vorige koers 0,58 (0,84%)

Doelstelling

Dit Subfonds streeft naar vermogensgroei en beleggingsopbrengsten die consistent zijn met vermogensbehoud op korte tot middellange termijn door het vermogen voor ten minste 75% te beleggen in een goed gespreide portefeuille van schuldbewijzen en schuldgerelateerde instrumenten in euro, alsook Geldmarktinstrumenten. Het Subfonds mag zijn vermogen voor maximaal 25% beleggen in schuldbewijzen en schuldgerelateerde instrumenten die in andere vrij converteerbare valuta’s luiden. Het vermogen zal voor maximaal 5% worden belegd in schuldbewijzen en schuldgerelateerde instrumenten met een rating lager dan Investment Grade. De totale gemiddelde rentelooptijd van het Subfonds (inclusief liquide middelen en Geldmarktinstrumenten) mag niet langer zijn dan twaalf maanden.

Fondskarakteristieken

Naam Pioneer EUR Cash + E
ISIN LU0162478399
Type product Beleggingsfondsen
Investment category Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Opstartdatum 25-2-2003 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,30
Minimale inleg EUR 1.000,00
Instap- >1,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten
Fondsmanager Pioneer Investment Management Limited
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag
1 week 2,10
1 maand 2,51
3 maanden -2,72
1 jaar -1,38
2 jaar -7,21
3 jaar -21,17
5 jaar -11,80
YTD 1,32

Volatiliteit (%)

1 jaar 1,18
3 jaar 1,45
5 jaar 1,67

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,90
3 jaar -5,25
5 jaar -1,48

Grafiek

VERDELING NAAR SOORT BELEGGING (%)
GEOGRAFISCHE VERDELING (%)
LOOPTIJDVERDELING (%)
SECTORVERDELING (%)
VALUTAVERDELING (%)
OBLIGATIEVERDELING (%)
VERDELING NAAR RATING (%)
PARTICIPATIES TOP 10 (%)
GEOGRAFISCHE VERDELING - GESTANDAARDISEERD (%)
SECTORVERDELING - GESTANDAARDISEERD (%)