Terug naar Fonds Selector

BNPP B Stgy Gl Neut C

Koers

Laatste transactie koers 276,37
Vorige transactie koers 275,21
Verschil t.o.v. vorige koers 1,16 (0,42%)

Doelstelling

Doelstellingen en beleggingsbeleid Dit fonds is een fonds van fondsen. De doelstelling van het fonds bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door over de hele wereld voornamelijk te beleggen in instellingen voor collectieve belegging die op hun beurt beleggen in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen (zie definitie in het deel 'Beleggingsbeleid van het compartiment' van het volledige prospectus)). De selectie van onderliggende fondsen is gebaseerd op de strategische aanbevelingen met betrekking tot de activaspreiding zoals gedefinieerd door de beheerder. In het kader van een actief portefeuillebeheer kan de beheerder, op basis van de marktomstandigheden en zijn verwachtingen, afzien van de volgende 'neutrale' wegingen: 47% aandelen, 37% obligaties, 16% alternatieve beleggingen, 0% contanten en geldmarktinstrumenten, en dit binnen de volgende limieten: aandelen 25%-65%, obligaties 25%-65%, alternatieve beleggingen 0%-35%, contanten en geldmarktinstrumenten 0%-50%. U kunt elke dag (volledige werkdag in België) de terugbetaling van uw deelnemingsrechten aanvragen. De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd. Het fonds kan in facultatieve en zeer beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten, zowel ter afdekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. Deze instrumenten worden gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico's niet.

Fondskarakteristieken

Naam BNPP B Stgy Gl Neut C
ISIN BE0146936787
Type product Beleggingsfondsen
Investment category Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Opstartdatum 23-2-1994 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Beheerskosten (%) 1,25
Minimale inleg 0 stuks
Instap- >2,50
Uitstap- 0,00
Switchkosten
Fondsmanager BNP Paribas Investment Partners
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week
1 maand 0,57
3 maanden 3,88
1 jaar 9,27
2 jaar 0,36
3 jaar 2,61
5 jaar 10,85
YTD 0,82

Volatiliteit (%)

1 jaar 6,00
3 jaar 7,91
5 jaar 7,24

Sharpe ratio (%)

1 jaar 1,60
3 jaar 0,11
5 jaar 0,29

Grafiek

VERDELING NAAR SOORT BELEGGING (%)
GEOGRAFISCHE VERDELING (%)
SECTORVERDELING (%)
OBLIGATIEVERDELING (%)
VERDELING NAAR RATING (%)
PARTICIPATIES TOP 10 (%)
GEOGRAFISCHE VERDELING - GESTANDAARDISEERD (%)
SECTORVERDELING - GESTANDAARDISEERD (%)