Federated Hermes Investment Funds plc Hermes Global Emerging Markets Fund R EUR

Koers

Laatste transactie koers 4,34
Vorige transactie koers 4,41
Verschil t.o.v. vorige koers -0,07 (-1,53)

Doelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging te verhogen over een voortschrijdende periode van vijf jaar. Er is echter geen garantie dat dit doel zal worden verwezenlijkt en uw kapitaal loopt risico. Het Fonds is een actief beheerde, gediversifieerde portefeuille die minstens 80% zal beleggen in aandelen van bedrijven die in wereldwijde opkomende markten zijn gevestigd of in deze landen een aanzienlijk deel van hun inkomsten genereren. Bij gelegenheid kan het ook beleggen in andere financiële instrumenten, zoals andere fondsen en obligaties met of zonder rating en derivaten. Het Fonds kan in beperkte mate lenen (tot maximaal 10% van de waarde van het Fonds). Het gebruik van vreemd vermogen maakt geen deel uit van de beleggingsstrategie van het Fonds. De basisvaluta van het Fonds is USD, maar zijn beleggingen kunnen in andere valuta’s luiden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de waarde van deze beleggingen om te zetten in USD. De benchmark, louter voor prestatievergelijking, is de MSCI Emerging Markets Index. U kunt elke werkdag aandelen in het Fonds kopen en verkopen (behalve op dagen waarop de banken in het Verenigd Koninkrijk en Ierland gesloten zijn). Deze aandelenklasse is kapitaliserend. Uw deel van de ontvangen inkomsten zal worden herbelegd. Dit zal worden weerspiegeld in de waarde van uw aandelen. Nuttige definities ■ Obligaties: Een belegging in vastrentend schuldpapier (ook ‘ krediet ’ genoemd) waarbij het Fonds geld leent aan een overheid of onderneming, die verplicht is op een bepaalde datum in de toekomst een specifiek bedrag terug te betalen aan de koper van de obligatie. Het terug te betalen bedrag bestaat gewoonlijk uit het oorspronkelijke bedrag (de hoofdsom) plus rente (coupons). ■ Derivaten: Beleggingen waarvan de waarde gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa. ■ Opkomende markten: Landen waarvan de aandelenmarkten zich doorgaans in een snel tempo aan het ontwikkelen zijn, meestal via industrialisering, maar die niet als volledig ontwikkeld worden beschouwd. Voorbeelden zijn Brazilië en India. ■ Hefboom: Het gebruik van diverse instrumenten of geleend geld dat de blootstelling van het Fonds aan zijn beleggingen verhoogt – dit kan zowel de winsten als de verliezen van een belegging vergroten.

Fondskarakteristieken

Naam Federated Hermes Investment Funds plc Hermes Global Emerging Markets Fund R EUR
ISIN IE00B3NFBQ59
Type product
Investment category Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Opstartdatum 9-12-2008 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 1,500000
Minimale inleg EUR 1.000,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag -1,53
1 week -1,59
1 maand -5,87
3 maanden -11,97
1 jaar -23,25
2 jaar 1,97
3 jaar 2,06
5 jaar 14,82
YTD -18,40

Volatiliteit (%)

1 jaar 7,50
3 jaar 16,89
5 jaar 15,71

Sharpe ratio (%)

1 jaar -2,72
3 jaar 0,05
5 jaar 0,18

Grafiek