Amundi Funds Volatility World A USD (C)

Koers

Laatste transactie koers 89,60
Vorige transactie koers 88,93
Verschil t.o.v. vorige koers 0,67 (0,75)

Doelstelling

Het Compartiment streeft naar een rendement van 7% per jaar min vergoedingen. Om dit doel te verwezenlijken, belegt het Compartiment in op een aandelenindex gebaseerde financiële derivaten teneinde munt te slaan uit de mate van op- en neerwaartse waardefluctuaties in de loop van de tijd ('volatiliteit') van de aandelenmarkten. De beleggingen zijn geconcentreerd in de eurozone (zijnde de landen die de euro volledig als hun nationale munteenheid hebben aangenomen), de Verenigde Staten en Azië. Naast derivaten zal het nettovermogen vooral in geldmarktinstrumenten belegd zijn. De beleggingsportefeuille is zo opgebouwd dat het Compartiment maximaal 5% risico loopt om meer dan 35% van zijn waarde te verliezen in de loop van één jaar. Uit het actieve beheer van dit Compartiment kunnen transactiekosten voortkomen die het resultaat kunnen beïnvloeden. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van ieder jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De participaties kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan vermeld in het prospectus van de UCITS.

Fondskarakteristieken

Naam Amundi Funds Volatility World A USD (C)
ISIN LU0319687124
Type product
Investment category Hedge Funds/Absolute Return
Opstartdatum 15-11-2007 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 1,20
Minimale inleg 1 stuks
Instap- 4,50
Uitstap- 0,00
Switchkosten 1,00%
Fondsmanager Amundi Luxembourg S.A.
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag
1 week 4,91
1 maand 4,54
3 maanden 1,38
1 jaar -2,98
2 jaar -5,51
3 jaar -16,57
5 jaar -21,69
YTD 2,75

Volatiliteit (%)

1 jaar 8,69
3 jaar 11,70
5 jaar 11,13

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,24
3 jaar -0,51
5 jaar -0,34

Grafiek