Amundi Funds Global Aggregate Bond A USD AD (D)

Koers

Laatste transactie koers 130,63
Vorige transactie koers 130,47
Verschil t.o.v. vorige koers 0,16 (0,12)

Doelstelling

Het doel van het Compartiment is een hoger rendement te boeken dan dat van de referentie-indicator Barclays Global Aggregate index (afgedekt in USD) via strategische en tactische posities en via arbitrages op het geheel van de krediet-, rente- en valutamarkten. Om die doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment minstens twee derde van zijn vermogen in schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van een land van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) of uitgegeven door bedrijven en in financiële instrumenten waarvan de waarde en de inkomstenbetalingen afkomstig zijn van en zekergesteld zijn door een specifieke pool van onderliggende activa ("door vermogen gedekte effecten" en "door hypotheek gedekte effecten") van maximaal 40% van zijn vermogen. De effecten met een relatief laag wanbetalingsrisico ("beleggingskwaliteit") vertegenwoordigen minstens 80% van het vermogen van het Compartiment. Het gebruik van financiële derivaten voor afdekking, arbitrage en/of overblootstelling aan valuta's, rentevoeten en het kredietrisico, zal een integraal deel uitmaken van het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategieën van het Compartiment. Het Compartiment streeft er niet naar de referentie-indicator na te bootsen en kan er dus aanzienlijk van afwijken. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van ieder jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De participaties kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan vermeld in het prospectus van de UCITS.

Fondskarakteristieken

Naam Amundi Funds Global Aggregate Bond A USD AD (D)
ISIN LU0319688288
Type product
Investment category Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Opstartdatum 30-10-2007 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,80
Minimale inleg 1 stuks
Instap- 4,50
Uitstap- 0,00
Switchkosten 1,00%
Fondsmanager Amundi Luxembourg S.A.
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag
1 week 0,25
1 maand 1,91
3 maanden 3,17
1 jaar 11,04
2 jaar 11,63
3 jaar 17,20
5 jaar 16,61
YTD 2,50

Volatiliteit (%)

1 jaar 4,90
3 jaar 6,05
5 jaar 8,59

Sharpe ratio (%)

1 jaar 4,04
3 jaar 0,90
5 jaar 0,51

Grafiek