Multipartner SICAV RobecoSAM Smart Energy Fund B

Koers

Laatste transactie koers 33,72
Vorige transactie koers 33,87
Verschil t.o.v. vorige koers -0,15 (-0,44)

Doelstelling

Doelstellingen en beleggingsbeleid De doelstelling van het subfonds ("fonds") is vermogensgroei op lange termijn te realiseren. Daartoe belegt het fonds in aandelen van ondernemingen wereldwijd (met inbegrip van opkomende landen) in de sector toekomstgerichte energie. Het fonds belegt wereldwijd minstens 2/3 van zijn vermogen in aandelen van ondernemingen die technologie, producten en diensten in de sector toekomstgerichte energie aanbieden. Daarbij ligt de beleggingsfocus op hernieuwbare energie, aardgas, gedecentraliseerde energievoorziening en efficiënt energieverbruik. Het fonds kan in ruime mate liquide middelen (tot 49%) aanhouden. Het fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten (bijv. Derivaten) om het fondsvermogen af te dekken en voordeel te halen uit veelbelovende beleggingen. Het gebruik van dergelijke complexe financiële instrumenten is daarbij beperkt tot maximaal 40%. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het fonds richt zich naar een referentie-index die de mondiale aandelenmarkt weergeeft. Het fonds is echter vrij in de keuze van de ondernemingen waarin het wenst te beleggen. Beleggers kunnen het fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het fonds kent verschillende aandelencategorieën. Deze kunnen verschillen voor wat betreft de hoogte van de vergoedingen, de valuta en de aanwending van de opbrengsten. De opbrengsten worden herbelegd in de aandelenklasse. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen.

Fondskarakteristieken

Naam Multipartner SICAV RobecoSAM Smart Energy Fund B
ISIN LU0175571735
Type product
Investment category Aandelen (sector) : Energie
Opstartdatum 24-9-2003 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 1,50
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 3,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten 2,00%
Fondsmanager GAM (Luxembourg) S.A.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week
1 maand 2,65
3 maanden 13,50
1 jaar 27,73
2 jaar 34,18
3 jaar 45,78
5 jaar 62,90
YTD 6,44

Volatiliteit (%)

1 jaar 14,36
3 jaar 16,37
5 jaar 16,98

Sharpe ratio (%)

1 jaar 1,79
3 jaar 0,85
5 jaar 0,64

Grafiek