Amundi Funds Volatility Euro A EUR (C)

Koers

Laatste transactie koers 96,85
Vorige transactie koers 96,82
Verschil t.o.v. vorige koers 0,03 (0,03)

Doelstelling

Het Compartiment streeft naar een rendement van 7% per jaar min vergoedingen. Om die doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment in op een index gebaseerde financiële derivaten teneinde munt te slaan uit de mate van op- en neerwaartse waardeschommelingen in de loop van de tijd ("volatiliteit") van de aandelenmarkten. De beleggingen zijn geconcentreerd in de eurozone (de landen die de euro volledig als hun nationale munteenheid hebben aangenomen). Naast derivaten zal het nettovermogen vooral in geldmarktinstrumenten belegd zijn. De beleggingsportefeuille is zo opgebouwd dat het Compartiment maximaal 5% risico loopt om meer dan 35% van zijn waarde te verliezen in de loop van één jaar.Uit het actieve beheer van dit Compartiment kunnen transactiekosten voortkomen die het rendement kunnen beïnvloeden. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van ieder jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld.

Fondskarakteristieken

Naam Amundi Funds Volatility Euro A EUR (C)
ISIN LU0272941971
Type product
Investment category Hedge Funds/Absolute Return
Opstartdatum 13-11-2006 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 1,20
Minimale inleg 1 stuks
Instap- 4,50
Uitstap- 0,00
Switchkosten 1,00%
Fondsmanager Amundi Luxembourg S.A.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week 0,56
1 maand -0,04
3 maanden -3,95
1 jaar -8,45
2 jaar -14,82
3 jaar -26,22
5 jaar -26,92
YTD -3,49

Volatiliteit (%)

1 jaar 4,94
3 jaar 5,81
5 jaar 5,34

Sharpe ratio (%)

1 jaar -1,66
3 jaar -1,54
5 jaar -1,07

Grafiek