Comgest Growth plc Asia Pac ex Japan USD

Koers

Laatste transactie koers 20,94
Vorige transactie koers 21,17
Verschil t.o.v. vorige koers -0,23 (-1,09)

Doelstelling

Het Fonds streeft naar verhoging van de waarde van het Fonds (vermogensgroei) op lange termijn. Het streeft deze doelstelling na via belegging in een portefeuille van bedrijven die hoge kwaliteit combineren met lange termijngroei, en die worden genoteerd of verhandeld aan gereglementeerde markten in Azië of elders. Het Fonds zal minimaal 51% van zijn vermogen beleggen in aandelen en preferente aandelen en minimaal twee derde van zijn vermogen in effecten uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Azië zonder Japan, maar inclusief het Indiase subcontinent, Australië en Nieuw-Zeeland. Hoewel het Fonds hoofdzakelijk zal beleggen in aandelen en aandelen verwante effecten, kan het ook beleggen in schuldeffecten van beleggingskwaliteit uitgegeven of gewaarborgd door een overheid in Azië (met uitsluiting van Japan), deVSof een lidstaat van de Europese Unie, als dit in het belang van de beleggers wordt geacht. Het Fonds kan beleggen in deelnemingsrechten van andere icbe’s of gemeenschappelijke beleggingsfondsen, met inbegrip van andere compartimenten van Comgest Growth plc. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit houdt in dat de fondsbeheerder een gedetailleerde fundamentele analyse uitvoert voor zijn discretionaire selectie van bedrijven. Het Fonds wordt beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. Voor niet-uitkerende aandelencategorieën worden de inkomsten van het Fonds integraal herbelegd. Voor uitkerende aandelen categorieën kunnen de inkomsten aan de beleggers worden uitgekeerd in de vorm van dividenden. Gelet op de lange termijn doelstelling van het Fonds, is dit Fondsmogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn minder lang dan 5 jaar te beleggen. De aandelen in het Fonds worden iedere dag die een werkdag in zowel Dublin als Luxemburg is, verhandeld. U kunt een order om aandelen te kopen of te verkopen plaatsen op iedere werkdag.

Fondskarakteristieken

Naam Comgest Growth plc Asia Pac ex Japan USD
ISIN IE00B16C1G93
Type product
Investment category Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Opstartdatum 3-3-2016 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 1,50
Minimale inleg USD 50,00
Instap- 4,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten 0,00%
Fondsmanager Comgest Asset Management International L
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag
1 week
1 maand -11,42
3 maanden -9,19
1 jaar -15,53
2 jaar -6,18
3 jaar 22,82
5 jaar 37,40
YTD 0,82

Volatiliteit (%)

1 jaar 13,94
3 jaar 13,91
5 jaar 17,77

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,81
3 jaar 0,58
5 jaar 0,65

Grafiek