Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A

Koers

Laatste transactie koers 262,82
Vorige transactie koers 266,40
Verschil t.o.v. vorige koers -3,58 (-1,34)

Doelstelling

Het US Growth Fonds heeft als beleggingsdoelstelling vermogenstoename op de lange termijn, gemeten in Amerikaanse Dollars, voornamelijk door middel van beleggingen in aandelen uitgegeven door Amerikaanse ondernemingen en op aanvullende basis in aandelen uitgegeven door niet-Amerikaanse ondernemingen. Een emittent kan worden beschouwd uit een bepaald land (waaronder de Verenigde Staten) of geografisch gebied afkomstig te zijn indien (i) de effecten ervan voornamelijk worden verhandeld in dat land of dat geografisch gebied; (ii) ingeval de onderneming zelfstandig of na consolidatie minimaal 50% van haar jaarlijkse inkomsten behaalt uit goederen die zijn geproduceerd of verkocht en/of diensten die zijn verleend in dat land of dat geografisch gebied; of (iii) als zij is opgericht onder het recht van, of haar hoofdkantoor heeft in, dat land of dat geografisch gebied. Door toepassing van deze toetsen is het mogelijk dat een specifieke emittent geacht kan worden uit meer dan één land of geografisch gebied afkomstig te zijn. Onder normale marktomstandigheden wordt de beleggingsdoelstelling van het Fonds nagestreefd door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van op groei gerichte ondernemingen van hoge kwaliteit. Het beleggingsproces legt de nadruk op een bottom-up aandelenselectieproces, waarbij wordt gestreefd naar aantrekkelijke beleggingen op basis van individuele ondernemingen. De selectie van effecten wordt gedreven door een zoektocht naar ondernemingen van hoge kwaliteit die geacht worden een blijvend concurrentievoordeel te hebben en in staat te zijn om vermogen opnieuw in te zetten tegen een hoog rendement. De voorkeur gaat gewoonlijk uit naar ondernemingen met een stijgend rendement op het geïnvesteerde vermogen, bovengemiddeld goede bedrijfsvooruitzichten, een sterke vrije voortbrenging van kasstroom en een aantrekkelijk risico/rendementsprofiel. De nadruk ligt op selectie van afzonderlijke effecten. Over het algemeen komen beleggingen in aanmerking voor verkoop wanneer wordt vastgesteld dat de onderneming niet langer voldoet aan de beleggingscriteria van het Fonds. Het Fonds kan daarnaast op aanvullende basis beleggen in aandelen van ondernemingen die niet aan de bovenstaande vereisten voldoen, obligatieleningen die converteerbaar zijn in gewone aandelen, preferente aandelen, warrants op effecten en andere effecten waarvan de waarde is gekoppeld aan de waarde van aandelen.

Fondskarakteristieken

Naam Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A
ISIN LU0073232471
Type product
Investment category Aandelen (land) : VS
Opstartdatum 1-8-1992 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 1,400000
Minimale inleg
Instap- 5,750000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten 0,00%
Fondsmanager Morgan Stanley Investment Mngt (ACD) Ltd
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week 1,18
1 maand 1,40
3 maanden 1,58
1 jaar 31,02
2 jaar 158,33
3 jaar 181,54
5 jaar 302,36
YTD 22,29

Volatiliteit (%)

1 jaar 28,75
3 jaar 30,20
5 jaar 24,56

Sharpe ratio (%)

1 jaar 1,04
3 jaar 1,27
5 jaar 1,25

Grafiek