DWS Invest Convertibles LC

Koers

Laatste transactie koers 156,09
Vorige transactie koers 155,28
Verschil t.o.v. vorige koers 0,81 (0,52)

Doelstelling

Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een hoger dan gemiddeld rendement in euro. Om dit te bereiken wordt het fonds wereldwijd belegd in converteerbare obligaties en obligatieleningen van binnen- en buitenlandse emittenten die in euro zijn uitgedrukt of tegen die munt zijn ingedekt. De selectie van individuele beleggingen gebeurt naar inzicht van de fondsbeheerder. Het fonds staat bloot aan verschillende risico's. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. U kunt op iedere waarderingsdag de inkoop van deelbewijzen aanvragen. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag de inkoop, rekening houdend met de belangen van de beleggers, worden opgeschort.

Fondskarakteristieken

Naam DWS Invest Convertibles LC
ISIN LU0179219752
Type product
Investment category Converteerbare obligaties : Wereld
Opstartdatum 12-1-2004 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 1,20
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 3,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten
Fondsmanager DWS Investment GmbH
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week 1,77
1 maand -7,68
3 maanden -9,71
1 jaar -7,96
2 jaar -8,12
3 jaar -7,79
5 jaar -9,04
YTD -9,71

Volatiliteit (%)

1 jaar 6,11
3 jaar 7,48
5 jaar 6,96

Sharpe ratio (%)

1 jaar -1,18
3 jaar -0,30
5 jaar -0,23

Grafiek