OBAM N.V. Classic

Koers

Laatste transactie koers 122,08
Vorige transactie koers 124,03
Verschil t.o.v. vorige koers -1,95 (-1,57)

Doelstelling

De Vennootschap richt zich op een evenwichtige opbouw van een internationale portefeuille van beursgenoteerde effecten met belangen in de Verenigde Staten, Europa, Japan, Australië en/of opkomende markten wereldwijd met voldoende liquiditeit. Voornamelijk in dominante en internationaal opererende bedrijven met unieke product- en/of marktposities en een sterk en aandeelhoudergericht management, maar ook aan kleinere bedrijven wordt aandacht geschonken in de portefeuille. Belangrijke criteria bij de selectie van de kern van de portefeuille zijn: leidende kwaliteitsondernemingen actief binnen aantrekkelijke en groeiende bedrijfstakken, waarbij deze ondernemingen een stabiele rendements- en winstontwikkeling laten zien met aantrekkelijke waarderingsmaatstaven. Hoewel risicospreiding een belangrijk punt vormt bij de beleidsbepaling, kan een relatief groot gedeelte van het vermogen doelbewust worden geconcentreerd in goed geleide kwaliteitsondernemingen. Typerend voor OBAM is het gegeven dat vooral de kwaliteit van individuele ondernemingen centraal staat en minder de algemene economie. De prestaties van ondernemingen en beurzen lopen immers lang niet altijd parallel aan de macro-economische ontwikkelingen. Ook kleinere ondernemingen en aandelenmarkten waar naar de mening van OBAM fundamentele lange termijn veranderingen gaande zijn, kunnen onderdeel zijn van de portefeuille. Kenmerkend is dat beleggingen in principe voor langere tijd in de portefeuille van de Vennootschap blijven. In het algemeen is meer dan de helft van het vermogen belegd in vennootschappen die gedurende een langere periode een stabiele groei van omzet, rendement op het geïnvesteerd kapitaal en bedrijfsresultaat vertonen. Vanwege dit beleid kan de waardeontwikkeling van OBAM aanmerkelijk afwijken van de ontwikkeling van de referentiebenchmark.

Fondskarakteristieken

Naam OBAM N.V. Classic
ISIN NL0006294035
Type product
Investment category Aandelen (regio) : Wereld
Opstartdatum 20-11-1936 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Beheerskosten (%) 0,500000
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 0,300000
Uitstap- 0,300000
Switchkosten
Fondsmanager BNP Paribas Asset Management, (NL) N.V.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week
1 maand 0,41
3 maanden 5,47
1 jaar 37,81
2 jaar 45,69
3 jaar 62,02
5 jaar 105,06
YTD 24,05

Volatiliteit (%)

1 jaar 6,67
3 jaar 23,61
5 jaar 18,60

Sharpe ratio (%)

1 jaar 5,75
3 jaar 0,76
5 jaar 0,85

Grafiek