SPDR SP 500ESG Acc

Koers

Laatste transactie koers 30,02
Vorige transactie koers 29,96
Verschil t.o.v. vorige koers 0,06 (0,18)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van bedrijven met een grote marktkapitalisatie op de Amerikaanse aandelenmarkt. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de S&P 500 ESG Exclusions II Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten omvatten de top 500 van bedrijven op de Amerikaanse markt, gewogen naar marktkapitalisatie, waarbij bedrijven worden gescreend en uitgesloten op basis van een beoordeling van hun blootstelling aan controversiële wapens, vuurwapens voor civiel gebruik, tabak, stoomkolen en bedrijven die zich niet houden aan de principes van het ‘Global Compact’-initiatief van de Verenigde Naties. Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De "S&P 500 ESG Exclusions II Index (de "index")" is een product van S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") en is in licentie gegeven om te worden gebruikt door State Street Global Advisors Limited. Standard & Poor's® en S&P® zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. State Street Global Advisors' SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF wordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door S&P, noch de daarmee verbonden ondernemingen, noch zijn externe licentiegevers, en geen van deze partijen geeft enige verklaring over de raadzaamheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van de index.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR SP 500ESG Acc
ISIN IE00BH4GPZ28
Type product
Investment category Aandelen (land) : VS
Opstartdatum
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%)
Minimale inleg
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 0,15
1 week 1,85
1 maand 4,38
3 maanden 2,35
1 jaar 18,48
2 jaar 11,29
3 jaar 50,59
5 jaar
YTD 25,02

Volatiliteit (%)

1 jaar 15,20
3 jaar 15,93
5 jaar 0,00

Sharpe ratio (%)

1 jaar 1,14
3 jaar 0,98
5 jaar 0,00

Grafiek