Robeco Capital Growth Funds RobecoSAM Smart Materials Equities F EUR

Koers

Laatste transactie koers 249,44
Vorige transactie koers 247,85
Verschil t.o.v. vorige koers 1,59 (0,64)

Doelstelling

RobecoSAM Smart Materials Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die innovatieve materialen en procestechnologieën leveren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds stimuleert oplossingen om de hulpbronintensiteit in de economie te verminderen door te beleggen in efficiëntere, schaalbare materialen die gedurende de levensduur een lagere uitstoot hebben. Daarbij belegt het fonds voornamelijk in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie, en Klimaatactie. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, en stemmen bij volmacht. Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valutaafdekkingstransacties aangaan. Benchmark: MSCI World Index TRN De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds. Deze aandelenklasse van het fonds keert geen dividend uit. U kunt op elke waarderingsdag participaties in het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar

Fondskarakteristieken

Naam Robeco Capital Growth Funds RobecoSAM Smart Materials Equities F EUR
ISIN LU2145464264
Type product
Investment category Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Opstartdatum
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,850000
Minimale inleg 1 stuks
Instap- 0,000000
Uitstap- 1,000000
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta

Rendementen (%)

1 dag
1 week -0,48
1 maand -12,41
3 maanden -10,21
1 jaar -16,10
2 jaar 23,83
3 jaar 22,15
5 jaar 34,04
YTD -21,13

Volatiliteit (%)

1 jaar 19,43
3 jaar 17,79
5 jaar 17,79

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,83
3 jaar 0,34
5 jaar 0,31

Grafiek