SSGA SPDR ETFs Europe II plc SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Koers

Laatste transactie koers 49,34
Vorige transactie koers 48,86
Verschil t.o.v. vorige koers 0,48 (0,98)

Doelstelling

BELEGGINGSDOELSTELLING Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van de wereldwijde markt voor converteerbare obligaties. BELEGGINGSBELEID Het fonds streeft ernaar de performance van de Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten omvatten de belegbare wereldwijde markt voor converteerbare obligaties (inclusief verplicht converteerbare obligaties en eeuwigdurende converteerbare obligaties). Kwalificerende vastrentende effecten kunnen investment grade (hoogkwalitatief) of niet-investment grade zijn, of geen rating hebben, kunnen uitgegeven zijn met vaste of variabele rente en moeten voldoen aan minimumeisen qua omvang in de lokale valuta. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen op elke Britse beursdag inlossen. Alle inkomsten van het fonds worden aan de aandeelhouders uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het prospectus voor meer informatie. Indexbron: Copyright 2014. Thomson Reuters of daarmee verbonden ondernemingen. Gebruikt met toestemming. Thomson Reuters data worden in de huidige staat geleverd. Thomson Reuters biedt geen garanties, aanvaardt geen aansprakelijkheid en sponsort of onderschrijft SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF niet.

Fondskarakteristieken

Naam SSGA SPDR ETFs Europe II plc SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF
ISIN IE00BNH72088
Type product
Investment category Converteerbare obligaties : Wereld
Opstartdatum 14-10-2014 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,500000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag
1 week 2,41
1 maand 8,70
3 maanden 7,56
1 jaar 33,94
2 jaar 44,78
3 jaar 39,04
5 jaar 63,36
YTD 30,32

Volatiliteit (%)

1 jaar 18,77
3 jaar 11,41
5 jaar 10,05

Sharpe ratio (%)

1 jaar 1,27
3 jaar 0,96
5 jaar 0,76

Grafiek