East Capital Global Frontier Markets R EUR

Koers

Laatste transactie koers 145,24
Vorige transactie koers 144,86
Verschil t.o.v. vorige koers 0,38 (0,26)

Doelstelling

Doelstellingen Kapitaalgroei op lange termijn verschaffen door te beleggen in aandelen van in frontiermarkten gevestigde ondernemingen wereldwijd. Beleggingsbeleid Het compartiment belegt minimaal 75% van zijn activa direct of indirect in aandelen of aan aandelen verwante effecten (zoals, maar niet uitsluitend, ADR’s en GDR’s) van bedrijven die gevestigd zijn in frontiermarkten of die daar een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen. Binnen de doelstelling van dit compartiment worden frontiermarkten gedefinieerd als minder ontwikkelde en minder toegankelijke opkomende landen die zijn opgenomen in indices die betrekking hebben op frontiermarkten. Het compartiment kan ook beleggen in een land dat is geclassificeerd als een opkomende markt, of in een andere markt die nog niet als frontiermarkt is geclassificeerd, maar die volgens de beleggingsbeheerder de economische kenmerken heeft van landen die zijn opgenomen in indices die betrekking hebben op frontiermarkten. Het compartiment wordt actief beheerd en wijkt sterk af van de referentie-index (de MSCI Frontier Markets Index (Total Return Net)). De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR. De belegger kan op elke bankwerkdag in Luxemburg op aandelen inschrijven en deze inkopen. Voor nadere informatie zie Appendix I: Sub-funds in operation, East Capital Global Frontier Markets, hoofdstuk Subscriptions / Redemptions / Conversions van het prospectus dat kan worden geraadpleegd op. www.eastcapital.com. Deze aandelen zijn kapitalisatieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst worden herbelegd. Aanbeveling Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5-10 jaar op te nemen.

Fondskarakteristieken

Naam East Capital Global Frontier Markets R EUR
ISIN LU1125674967
Type product
Investment category Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Opstartdatum 12-12-2014 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 1,250000
Minimale inleg EUR 20,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 0,26
1 week -0,51
1 maand -3,54
3 maanden -8,29
1 jaar -2,83
2 jaar 33,25
3 jaar 18,07
5 jaar 22,68
YTD -11,13

Volatiliteit (%)

1 jaar 14,33
3 jaar 20,55
5 jaar 17,12

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,18
3 jaar 0,30
5 jaar 0,27

Grafiek