SPDR US HEALTH

Koers

Laatste transactie koers 36,65
Vorige transactie koers 36,53
Verschil t.o.v. vorige koers 0,12 (0,34)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van grote Amerikaanse gezondheidszorgbedrijven in de S&P 500 Index. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren aandelen die zijn uitgegeven door grote Amerikaanse gezondheidszorgbedrijven, die zijn opgenomen in de S&P 500 Index en die behoren tot de sector Gezondheidszorg volgens de Global Industry Classification Standard (GICS). Hoewel de index over het algemeen goed gespreid is, zal het fonds, om het fonds in staat te stellen de index nauwkeurig te volgen, gebruik maken van de uitgebreidere spreidingslimieten die volgens de UCITS-reglementen beschikbaar zijn. Die laten het fonds toe om tot 20% van zijn intrinsieke waarde aan te houden in posities in individuele samenstellende effecten van de index die zijn uitgegeven door eenzelfde instelling. Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De "S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index (de "index")" is een product van S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") en is in licentie gegeven om te worden gebruikt door State Street Global Advisors Limited. Standard & Poor's® en S&P® zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. State Street Global Advisors' SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF wordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door S&P, noch de daarmee verbonden ondernemingen, noch zijn externe licentiegevers, en geen van deze partijen geeft enige verklaring over de raadzaamheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van de index.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR US HEALTH
ISIN IE00BWBXM617
Type product
Investment category Aandelen (sector) : Farmaceutica
Opstartdatum 7-7-2015 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,150000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 0,34
1 week 3,57
1 maand 3,30
3 maanden -0,27
1 jaar -6,22
2 jaar 8,34
3 jaar 37,62
5 jaar 65,17
YTD -2,88

Volatiliteit (%)

1 jaar 6,48
3 jaar 12,09
5 jaar 14,16

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,84
3 jaar 0,90
5 jaar 0,69

Grafiek