SPDR US COMMS

Koers

Laatste transactie koers 29,40
Vorige transactie koers 29,35
Verschil t.o.v. vorige koers 0,06 (0,20)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het fonds is het volgen van de performance van grote Amerikaanse bedrijven binnen de sector communicatiediensten die zijn opgenomen in de S&P 500 Index. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren aandelen die zijn uitgegeven door grote Amerikaanse bedrijven van de communicatiesector, die zijn opgenomen in de S&P 500 Index en die behoren tot de sector communicatiediensten volgens de Global Industry Classification Standard (GICS). Hoewel de index over het algemeen goed gediversifieerd is, zal het fonds, om de index nauwkeurig te volgen, gebruik maken van de verhoogde diversificatielimieten die volgens de ICBE-voorschriften beschikbaar zijn. Deze voorschriften staan het fonds toe om tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in afzonderlijke, in de index opgenomen effecten die zijn uitgegeven door eenzelfde instelling en tot 35% van de intrinsieke waarde te beleggen in één in de index opgenomen effect dat is uitgegeven door eenzelfde instelling, in het geval van uitzonderlijke marktomstandigheden (d.w.z. wanneer de emittent een buitengewoon groot aandeel van de door de index bestreken markt vertegenwoordigt). Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De "S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index (de "index")" is een product van S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") en is in licentie gegeven om te worden gebruikt door State Street Global Advisors Limited. Standard & Poor's® en S&P® zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. State Street Global Advisors' SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF wordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door S&P, noch de daarmee verbonden ondernemingen, noch zijn externe licentiegevers, en geen van deze partijen geeft enige verklaring over de raadzaamheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van de index.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR US COMMS
ISIN IE00BFWFPX50
Type product
Investment category Aandelen (sector) : Software, Hardware & Technologie
Opstartdatum 15-8-2018 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,150000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 0,20
1 week -1,06
1 maand -1,97
3 maanden 3,52
1 jaar 42,41
2 jaar 55,65
3 jaar 74,50
5 jaar
YTD 28,08

Volatiliteit (%)

1 jaar 8,50
3 jaar 21,14
5 jaar 0,00

Sharpe ratio (%)

1 jaar 4,53
3 jaar 0,82
5 jaar 0,00

Grafiek