T. Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Q

Koers

Laatste transactie koers 13,30
Vorige transactie koers 13,32
Verschil t.o.v. vorige koers -0,02 (-0,15)

Doelstelling

Doelstelling Maximalisering van de waarde van zijn aandelen zowel door stijging van de waarde van zijn beleggingen als door lopende opbrengsten. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van hoogrentende bedrijfsobligaties van emittenten over de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in schuldeffecten en kredietindices te creëren. Het fonds kan total return swaps (TRS) gebruiken. Beleggingsproces De benadering van de beleggingsbeheerder is gebaseerd op bedrijfseigen fundamenteel onderzoek en relatieve-waardeanalyse. De beleggingsbeheerder streeft ernaar voornamelijk waarde toe te voegen via effectenselectie en sectorallocatie. Het beleggingsproces legt sterk de nadruk op risicobeheerpraktijken en portefeuillediversificatie teneinde het algehele risicoprofiel te beheren. De vermogensbeheerder beoordeelt ook factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren), en richt zich daarbij in het bijzonder op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro-economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen. SFDR-classificatie Het fonds is niet geclassificeerd onder artikel 8 of 9 maar past ESG-integratie toe in het beleggingsproces, overeenkomstig artikel 6 van de SFDR. Benchmark J.P. Morgan Global High Yield Index. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door wegingen voor landen, sectoren en/of afzonderlijke effecten ten opzichte van de benchmark en heeft de volledige vrijheid om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Soms zijn marktomstandigheden echter zodanig dat de prestaties van het fonds meer in lijn zijn met die van de benchmark. Gebruik van de benchmark - Prestatievergelijking. - Referentieportefeuille voor risicobeheermethode (relatieve VaR). Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Fondskarakteristieken

Naam T. Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Q
ISIN LU0860350221
Type product
Investment category Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Opstartdatum 28-6-2001 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,545000
Minimale inleg USD 1.000,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten 0,00%
Fondsmanager T.Rowe Price Global Investment Services
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag -0,15
1 week -1,85
1 maand -7,19
3 maanden -11,22
1 jaar -14,36
2 jaar -2,78
3 jaar -3,13
5 jaar 5,72
YTD -15,29

Volatiliteit (%)

1 jaar 4,24
3 jaar 9,36
5 jaar 8,41

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,21
3 jaar 0,24
5 jaar 0,40

Grafiek