Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP - USD

Koers

Laatste transactie koers 191,00
Vorige transactie koers 194,27
Verschil t.o.v. vorige koers -3,27 (-1,68)

Doelstelling

De doelstelling van het fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij selecteert het bedrijven die voortreffelijke groeivooruitzichten en beleggingskenmerken lijken te vertonen. Het fonds belegt voornamelijk, rechtstreeks of via beleggingsfondsen, in aandelen van vastgoedbedrijven uit de hele wereld. Meer bepaald belegt het fonds ten minste twee derde van zijn totale activa in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van vastgoedbedrijven en Amerikaanse vastgoedbeleggingsvennootschappen (REIT's). Het fonds kan maximaal 20% van zijn totale activa beleggen in vastgoedaandelen uit de opkomende markten. Het fonds wordt (door beleggingen of contanten) aan andere valuta's dan de basisvaluta blootgesteld. Het fonds kan voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten en andere technieken (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het fonds promoot milieu- en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van Artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Nadere informatie over de manier waarop het fonds rekening houdt met milieu- en/of maatschappelijke kenmerken is te vinden in het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is op nordea.lu. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. De prestaties van dit fonds worden vergeleken met de FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net Return), maar de effecten waarin belegd wordt, kunnen vrij worden gekozen. De portefeuille van het fonds kan qua risicokenmerken enige gelijkenis met de referentie-index vertonen. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het fonds is in USD uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in USD betaald.

Fondskarakteristieken

Naam Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP - USD
ISIN LU0705260189
Type product
Investment category Vastgoed : indirect
Opstartdatum 15-11-2011 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 1,500000
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 5,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten 0,00%
Fondsmanager
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag
1 week -5,33
1 maand -10,31
3 maanden -21,19
1 jaar -15,34
2 jaar 10,98
3 jaar 2,90
5 jaar 21,24
YTD -24,01

Volatiliteit (%)

1 jaar 17,19
3 jaar 22,65
5 jaar 18,76

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,14
3 jaar 0,20
5 jaar 0,35

Grafiek