SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Koers

Laatste transactie koers 24,24
Vorige transactie koers 24,40
Verschil t.o.v. vorige koers -0,16 (-0,64)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van bedrijven binnen de sector energie, in alle ontwikkelde markten wereldwijd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de MSCI World Energy 35/20 Capped Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven wereldwijd, die behoren tot de sector energie volgens de Global Industry Classification Standard (GICS). Hoewel de index over het algemeen goed gediversifieerd is, zal het fonds, om de index nauwkeurig te volgen, gebruik maken van de verhoogde diversificatielimieten die volgens de ICBE-voorschriften beschikbaar zijn. Deze voorschriften staan het fonds toe om tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in afzonderlijke, in de index opgenomen effecten die zijn uitgegeven door eenzelfde instelling en tot 35% van de intrinsieke waarde te beleggen in één in de index opgenomen effect dat is uitgegeven door eenzelfde instelling, in het geval van uitzonderlijke marktomstandigheden (d.w.z. wanneer de emittent een buitengewoon groot aandeel van de door de index bestreken markt vertegenwoordigt). Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Het Fonds kan tot 40% van de effecten die het bezit uitlenen. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De fondsen of effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, goedgekeurd of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot fondsen of effecten of indices waarop deze fondsen of effecten gebaseerd zijn. Het prospectus en het supplement bevatten een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met State Street Bank and Trust Company, via SSGA, en gerelateerde fondsen, alsmede aanvullende disclaimers die van toepassing zijn op de MSCI-indices. De MSCI-indices zijn de uitsluitende eigendom van MSCI en mogen niet gereproduceerd of geëxtraheerd en gebruikt worden voor enig ander doel zonder de toestemming van MSCI. De MSCI-indices worden geleverd zonder enige garantie.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
ISIN IE00BYTRR863
Type product
Investment category Aandelen (sector) : Energie
Opstartdatum 29-4-2016 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,300000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (UK)
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag -0,64
1 week 3,19
1 maand 2,02
3 maanden -4,48
1 jaar 46,24
2 jaar -17,03
3 jaar -22,59
5 jaar -8,42
YTD 30,86

Volatiliteit (%)

1 jaar 26,23
3 jaar 40,86
5 jaar 33,29

Sharpe ratio (%)

1 jaar 1,72
3 jaar -0,21
5 jaar -0,05

Grafiek