Nordea 1 Sicav Stable Return Fund BC - EUR

Koers

Laatste transactie koers 17,16
Vorige transactie koers 17,13
Verschil t.o.v. vorige koers 0,03 (0,18)

Doelstelling

Het deelfonds streeft ernaar het kapitaal van de aandeelhouders te beschermen en over de gehele beleggingstermijn een stabiele groei te verschaffen. Dit deelfonds belegt direct of via het gebruik van derivaten in alle geoorloofde types van activaklassen, zoals aan aandelen gerelateerde effecten, schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten. "Om te anticiperen op bepaalde marktontwikkelingen zal de activaallocatie in de loop van de tijd variëren." De activaspreiding zal in de regel bestaan uit aandelengerelateerde effecten en schuldbewijzen Het deelfonds belegt minimaal een vierde van de totale activa in beursgenoteerde of op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen. Het deelfonds kan door beleggingen en/of posities in contanten aan andere valuta's dan de basisvaluta worden blootgesteld. Het deelfonds zal in zijn beleggingsstrategie actief gebruikmaken van deze valutablootstelling. Het deelfonds kan derivaten gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer, om risico te beperken en/of om extra kapitaal of inkomen te genereren. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het deelfonds kan in sterke mate gebruikmaken van hefboomwerking. Dat betekent dat de blootstelling aan de onderliggende markten en/of effecten die wordt gegenereerd door de instrumenten in de portefeuille van het deelfonds, veel groter kan zijn dan 100%. Hefboomtechnieken kunnen de impact van nadelige marktschommelingen groter maken of het effect van gunstige marktschommelingen doen afnemen. Het deelfonds kan participeren in een effectenbeleningsprogramma. Elke belegger kan zijn aandelen in het deelfonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit deelfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen. De prestaties van het deelfonds worden niet vergeleken met een referentie-index. Het deelfonds kan de effecten waarin het belegt vrij kiezen.

Fondskarakteristieken

Naam Nordea 1 Sicav Stable Return Fund BC - EUR
ISIN LU0841554891
Type product
Investment category Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Opstartdatum 2-11-2005 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,95
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 3,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten 0,00%
Fondsmanager Nordea Investment Funds S.A.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week 0,29
1 maand -0,52
3 maanden -0,12
1 jaar 2,02
2 jaar -1,15
3 jaar 1,36
5 jaar
YTD 4,76

Volatiliteit (%)

1 jaar 5,19
3 jaar 4,58
5 jaar 0,00

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,48
3 jaar 0,20
5 jaar 0,00

Grafiek