Nordea 1 Sicav Stable Return Fund BC - EUR

Koers

Laatste transactie koers 16,65
Vorige transactie koers 16,67
Verschil t.o.v. vorige koers -0,02 (-0,12)

Doelstelling

Doelstellingen en beleggingsbeleid Het deelfonds streeft ernaar het kapitaal van de aandeelhouders te beschermen en een stabiele groei te bieden. Er wordt wereldwijd belegd in aandelen, obligaties (inclusief obligaties die converteerbaar zijn in aandelen) en geldmarktinstrumenten die in diverse valuta's zijn uitgedrukt, om te anticiperen op opwaartse of neerwaartse bewegingen. De activa bestaan meestal uit aandelengerelateerde effecten en schuldbewijzen. Ten slotte kan het deelfonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten*, voornamelijk om: - zich te beschermen tegen de depreciatie van vreemde valuta's in de portefeuille; - het negatieve effect van in gebreke blijven van de emittent(en) van schuldinstrumenten in de portefeuille te verminderen; - extra kredietrisico te nemen en in ruil daarvoor regelmatige premiebetalingen te ontvangen van de tegenpartij die de protectie koopt; - de duration te verhogen of te verlagen; of - als vervanging voor een directe belegging in effecten. * Dit zijn financiële contracten waarvan de waarde afhangt van de marktprijs van een referentiewaarde. Sommige van deze derivatenstrategieën kunnen de risico's aanzienlijk verhogen. Nordea's Beleid voor Verantwoord Beleggen is erop gericht op verantwoorde wijze rendement te behalen. Het beleid wordt actief toegepast in het portefeuillebeheer aan de hand van analyses van milieu-, maatschappelijk en bedrijfsbeleid, op normen gebaseerde screening en actieve uitoefening van aandeelhoudersrechten. Het deelfonds kan participeren in een effectenbeleningsprogramma. Elke belegger kan zijn aandelen in het deelfonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit deelfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen. De prestaties van het deelfonds worden niet vergeleken met een referentie-index. Het deelfonds kan de effecten waarin het belegt vrij kiezen. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het deelfonds is in EUR uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in EUR betaald.

Fondskarakteristieken

Naam Nordea 1 Sicav Stable Return Fund BC - EUR
ISIN LU0841554891
Type product
Investment category Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Opstartdatum 2-11-2005 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,95
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 5,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten 1,00%
Fondsmanager Nordea Investment Funds S.A.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week -0,60
1 maand 0,06
3 maanden -2,35
1 jaar -3,99
2 jaar -0,12
3 jaar 3,62
5 jaar
YTD -3,99

Volatiliteit (%)

1 jaar 4,59
3 jaar 4,26
5 jaar 0,00

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,87
3 jaar 0,38
5 jaar 0,00

Grafiek