NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N (Q) USD

Koers

Laatste transactie koers 1.942,38
Vorige transactie koers 1.951,79
Verschil t.o.v. vorige koers -9,41 (-0,48)

Doelstelling

De doelstelling van dit compartiment is gespreid te beleggen, hoofdzakelijk (minimum 2/3 van de portefeuille) in effecten en vastrentende geldmarktinstrumenten uitgegeven door emittenten in de openbare of de privésector in ontwikkelingslanden met lage of gemiddelde inkomens. Deze landen worden vaak de "opkomende markten" genoemd. Het merendeel van de beleggingen zal uitgevoerd worden in Zuid- en Midden-Amerika (met inbegrip van de Caraïben), Centraal- en Oost-Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Er zal meer bepaald belegd worden in landen waarvoor de beheerder de specifieke politieke en economische risico's kan beoordelen, en in landen die bepaalde economische hervormingen hebben doorgevoerd en bepaalde groeidoelstellingen hebben bereikt. Het doel van dit compartiment is de prestaties van de benchmark, de JP Morgan EMBI Global Diversified, te overtreffen. Er is bepaald dat geen rekening wordt gehouden met aanvullende liquiditeiten in de portefeuille bij de berekening van de hoger vermelde limiet van twee derde. De effecten uitgegeven door de openbare en/of de privésector, omvatten hoofdzakelijk vastrentende obligaties, obligaties met vlottende rente, obligaties met warrants en converteerbare obligaties, obligaties ontstaan uit een herstructurering van bankleningen of leningsyndicaten (bijv. "Brady-obligaties") en achtergestelde obligaties. De term "geldmarktinstrumenten" verwijst voornamelijk, maar niet uitsluitend, naar beleggingen in deposito's, handelspapier, obligaties op korte termijn, schatkistcertificaten en geëffectiseerde obligaties. Deze lijst is niet exhaustief. Het compartiment zal niet beleggen in Russische aandelen, obligaties of geldmarktinstrumenten die enkel via een Russisch systeem afgewikkeld/geleverd kunnen worden. Het compartiment kan echter wel beleggen in Russische obligaties en geldmarktinstrumenten, waarvoor de afwikkeling/levering via Clearstream of Euroclear kan verlopen. Er zullen enkel beleggingen in de valuta's van de OESO-landen opgenomen worden. De beheerder zal echter in principe het valutarisico dat met deze beleggingen samenhangt, afdekken. Hiertoe kan voor activa die in een andere valuta dan de referentievaluta uitgedrukt zijn, het valutarisico ten opzichte van de referentievaluta ingedekt worden door middel van de technieken en financiële instrumenten.

Fondskarakteristieken

Naam NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N (Q) USD
ISIN LU0953791331
Type product
Investment category Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Opstartdatum 29-4-2011 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,600000
Minimale inleg
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager NN Investment Partners Belgium NV
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag
1 week 0,26
1 maand -6,14
3 maanden -11,14
1 jaar -22,64
2 jaar -16,64
3 jaar -16,24
5 jaar -7,05
YTD -20,44

Volatiliteit (%)

1 jaar 8,49
3 jaar 11,22
5 jaar 9,96

Sharpe ratio (%)

1 jaar -1,31
3 jaar -0,24
5 jaar 0,05

Grafiek