AB FCP I Global High Yield Portfolio I

Koers

Laatste transactie koers 4,03
Vorige transactie koers 4,03
Verschil t.o.v. vorige koers 0,00 (0,00)

Doelstelling

Het Fonds streeft naar een hoog rendement op uw belegging, zowel door het behalen van hoge opbrengsten en door de waarde van uw belegging over de lange termijn te laten toenemen. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds voornamelijk in hogerrentende schuldeffecten van emittenten over de hele wereld, met een lagere rating (onder beleggingskwaliteit), die zodoende riskanter zijn. Bij de selectie van zijn beleggingen legt het Fonds de nadruk op bedrijven in de VS en op bedrijven en overheden in opkomende landen. Het streeft ernaar om effecten de beoordelen op basis van de financiële gezondheid van de emittent en van de economische of politieke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de resultaten van de effecten'. Het fonds kan een belegging hebben aan valuta's anders dan de USD, waaronder valuta's van opkomende landen. Het Fonds kan gebruik maken van derivaten om aanvullende belegging te verkrijgen, voor efficiënt portefeuillebeheer en om te proberen potentiële risico's te verminderen. De referentievaluta van het Fonds is USD. De referentievaluta van de aandelenklasse is USD. Deze aandelenklasse is een uitkerende aandelenklasse. De dividenden kunnen opbrengsten en gerealiseerde kapitaalwinsten omvatten en/of worden betaald vanuit kapitaal. Aandelen kunnen worden ingekocht op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange als de Luxemburgse banken geopend zijn.

Fondskarakteristieken

Naam AB FCP I Global High Yield Portfolio I
ISIN LU0083181239
Type product
Investment category Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Opstartdatum 22-9-1997 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 1,15
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Instap- 1,50
Uitstap- 0,00
Switchkosten
Fondsmanager AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Valuta

Rendementen (%)

1 dag
1 week -0,25
1 maand 1,00
3 maanden 0,75
1 jaar -2,42
2 jaar -7,78
3 jaar -5,62
5 jaar -15,37
YTD 5,22

Volatiliteit (%)

1 jaar 6,14
3 jaar 6,05
5 jaar 8,86

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,34
3 jaar -0,26
5 jaar -0,34

Grafiek