Multipartner SICAV RobecoSAM Smart Materials Fund N

Koers

Laatste transactie koers 153,10
Vorige transactie koers 152,69
Verschil t.o.v. vorige koers 0,41 (0,27)

Doelstelling

Doelstellingen en beleggingsbeleid De doelstelling van het subfonds ("fonds") is vermogensgroei op lange termijn te realiseren. Daartoe belegt het fonds in aandelen van ondernemingen wereldwijd (met inbegrip van opkomende landen) in de sector grondstoffen, grondstofwinning- en verbruik, alsook innovatieve, alternatieve materialen. Het fonds belegt minstens 2/3 van zijn vermogen in aandelen van ondernemingen wereldwijd die technologie, producten en diensten met betrekking tot de ontginning en het efficiënt verbruik van grondstoffen aanbieden. Het fonds kan in ruime mate liquide middelen (tot 49%) aanhouden. Het fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten (bijv. derivaten) om het fondsvermogen af te dekken en voordeel te halen uit veelbelovende beleggingen. Het gebruik van dergelijke complexe financiële instrumenten is daarbij beperkt tot maximaal 40%. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het fonds richt zich niettemin op een referentie-index die de mondiale aandelenmarkt representeert. Het fonds is echter vrij in de keuze van de ondernemingen waarin het wenst te beleggen. Beleggers kunnen het fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het fonds kent verschillende aandelencategorieën. Deze kunnen verschillen voor wat betreft de hoogte van de vergoedingen, de valuta en de aanwending van de opbrengsten. De opbrengsten worden herbelegd in de aandelenklasse. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen.

Fondskarakteristieken

Naam Multipartner SICAV RobecoSAM Smart Materials Fund N
ISIN LU0805493698
Type product
Investment category Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Opstartdatum 9-11-1999 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,75
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 3,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten 2,00%
Fondsmanager GAM (Luxembourg) S.A.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week -2,56
1 maand -21,46
3 maanden -27,53
1 jaar -27,24
2 jaar -23,74
3 jaar -18,11
5 jaar -3,87
YTD -27,51

Volatiliteit (%)

1 jaar 15,72
3 jaar 19,48
5 jaar 18,71

Sharpe ratio (%)

1 jaar -1,71
3 jaar -0,31
5 jaar -0,03

Grafiek