DPAM Invest B DPAM INVEST B Real Estate Europe W

Koers

Laatste transactie koers 469,05
Vorige transactie koers 471,56
Verschil t.o.v. vorige koers -2,51 (-0,53)

Doelstelling

De bedoeling van het compartiment is de aandeelhouders, via een evenwichtig beheersbeleid, op lange termijn de hoogst mogelijke return aan te bieden door zijn activa te beleggen in titels die representatief zijn voor de vastgoedsector in de brede zin, in Europa. Tot deze effecten zullen o.a. aandelen van vastgoedbeveks behoren, net als vastgoedcertificaten, aandelen van vastgoedmaatschappijen en maatschappijen die actief zijn in de vastgoedpromotie en -ontwikkeling, aandelen van beleggingsmaatschappijen inzake vastgoedvorderingen, enz. Het compartiment belegt meer bepaald minstens twee derde van haar totaal activa in titels die representatief zijn voor de vastgoedsector en die uitgegeven zijn door vennootschappen met hun maatschappelijke zetel in Europa of die het grootste deel van hun activiteiten in Europa uitoefenen. Het compartiment kan liquiditeiten in bijkomende mate of tijdelijk onder de vorm van lopende rekeningen, deposito’s of effecten aanhouden. Het compartiment belegt voor maximaal 10% van zijn activa in open instellingen voor collectieve belegging. Geen formele waarborg is verleend aan de bevek, noch aan zijn deelnemers.

Fondskarakteristieken

Naam DPAM Invest B DPAM INVEST B Real Estate Europe W
ISIN BE6246059354
Type product
Investment category Vastgoed : indirect
Opstartdatum 27-12-1999 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Beheerskosten (%) 0,75
Minimale inleg 1 stuks
Instap- 2,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten
Fondsmanager Petercam Management Services NV
Valuta

Rendementen (%)

1 dag
1 week -0,12
1 maand -2,98
3 maanden -7,01
1 jaar -2,80
2 jaar 14,41
3 jaar 11,04
5 jaar 71,54
YTD -4,30

Volatiliteit (%)

1 jaar 12,96
3 jaar 13,02
5 jaar 14,18

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,16
3 jaar 0,37
5 jaar 0,87

Grafiek