Pictet Global Emerging Debt I EUR

Koers

Laatste transactie koers 345,88
Vorige transactie koers 344,15
Verschil t.o.v. vorige koers 1,73 (0,50)

Doelstelling

Het doel van dit Compartiment is te streven naar inkomensgroei en kapitaalaanwas door te beleggen in de obligatiemarkten en in geldmarktinstrumenten van opkomende markten, met inachtneming van de beleggingsbeperkingen. Ten minste twee derde van het totale vermogen van het Compartiment zal belegd worden in obligaties en andere schuldbewijzen die uitgegeven of gewaarborgd zijn door nationale of lokale overheden van opkomende markten en/of door andere emittenten die gevestigd zijn in een opkomende markt. De opkomende markten worden gedefinieerd als de landen die op het moment van de belegging door het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de International Finance Corporation (IFC) of een van de grote investeringsbanken beschouwd worden als ontwikkelingslanden op industrieel vlak. Deze landen zijn, onder meer: Mexico, Hongkong, Singapore, Turkije, Polen, Tsjechië, Hongarije, Israël, Zuid-Afrika, Chili, Slowakije, Brazilië, de Filippijnen, Argentinië, Thailand, Zuid-Korea, Colombia, Taiwan, Indonesië, India, China, Roemenië, Oekraïne, Maleisië, Kroatië en Rusland. Maximaal een derde van het nettovermogen van het Compartiment mag in geldmarktinstrumenten worden belegd. De beleggingen in niet-genoteerde effecten en in Russische effecten die niet genoteerd worden op de RTS-markt of de MICEX mogen maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment bedragen. Het Compartiment kan eveneens beleggen in warrants op vastrentende effecten. Hieraan kan echter hoogstens 10% van het nettovermogen van het Compartiment besteed worden. De beleggingen kunnen in elke valuta worden uitgedrukt. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het Compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.

Fondskarakteristieken

Naam Pictet Global Emerging Debt I EUR
ISIN LU0852478915
Type product
Investment category Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Opstartdatum 31-12-1998 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,55
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Instap- 5,00
Uitstap- 1,00
Switchkosten 2,00%
Fondsmanager Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week 1,04
1 maand 0,92
3 maanden 2,15
1 jaar -1,63
2 jaar -4,80
3 jaar 7,15
5 jaar 46,87
YTD 0,15

Volatiliteit (%)

1 jaar 7,37
3 jaar 7,95
5 jaar 9,71

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,22
3 jaar 0,38
5 jaar 0,86

Grafiek