Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) USD

Koers

Laatste transactie koers 18,91
Vorige transactie koers 18,92
Verschil t.o.v. vorige koers -0,01 (-0,05)

Doelstelling

Het Fonds zal proberen zijn beleggingsdoelen te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in converteerbare effecten (inclusief niethoogwaardige effecten met lage rating en/of effecten met wanbetalingen) uitgegeven door bedrijven waar ook ter wereld. Het Fonds kan ook beleggen in andere effecten, zoals gewone of preferente aandelen en niet-converteerbare schuldeffecten (inclusief niet-hoogwaardige effecten met lage rating en/of effecten met wanbetalingen). Converteerbare effecten zijn in het algemeen schuldeffecten of preferente aandelen die binnen een bepaalde periode kunnen worden omgezet in gewone aandelen van dezelfde of een andere emittent. Door te beleggen in converteerbare effecten wil het Fonds deelnemen in de kapitaalgroei van onderliggende aandelen, maar tegelijkertijd de vaste inkomsten ontvangen van de converteerbare effecten voor lopende inkomsten en minder koersschommelingen. Het Fonds kan ook gebruikmaken van bepaalde financiële derivaten voor beleggingsdoeleinden of valuta-afdekking. Deze financiële derivaten kunnen worden verhandeld op gereglementeerde markten of parallelmarkten (OTC) en kunnen onder meer termijncontracten, cross-forwards en opties zijn. Het Fonds kan via het gebruik van financiële derivaten gedekte shortposities houden, op voorwaarde dat de longposities die door het Fonds worden gehouden, voldoende liquide zijn om zijn verplichtingen uit de shortposities wanneer ook te dekken. Het Fonds kan ook beleggen in effecten of gestructureerde producten als die effecten gekoppeld zijn aan of hun waarde ontlenen aan een ander effect, of gekoppeld zijn aan activa of de valuta van welk land ook. Het Fonds kan ook tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in deelbewijzen van ICBE’s of andere ICB’s.

Fondskarakteristieken

Naam Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) USD
ISIN LU0727122425
Type product
Investment category Converteerbare obligaties : Wereld
Opstartdatum 24-2-2012 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 1,250000
Minimale inleg USD 1.000,00
Instap- 5,750000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten 1,00%
Fondsmanager Franklin Advisers Inc
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag
1 week -0,11
1 maand -5,69
3 maanden -12,82
1 jaar -20,81
2 jaar -0,53
3 jaar 17,09
5 jaar 46,36
YTD -18,95

Volatiliteit (%)

1 jaar 10,70
3 jaar 15,53
5 jaar 13,56

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,89
3 jaar 0,54
5 jaar 0,74

Grafiek