SPDR BLOOM.GL.AG.BD U.ETF

Koers

Laatste transactie koers 26,27
Vorige transactie koers 26,14
Verschil t.o.v. vorige koers 0,13 (0,51)

Doelstelling

Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten zijn investment grade en omvatten obligaties die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven en bepaalde door activa gedekte effecten (d.w.z. effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen afkomstig zijn uit en gedekt worden door een specifieke pool van onderliggende activa). Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/ of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.spdrs.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR BLOOM.GL.AG.BD U.ETF
ISIN IE00BF1QPL78
Type product
Investment category Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Opstartdatum 26-1-2018 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,100000
Minimale inleg
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 0,24
1 week 1,03
1 maand 3,17
3 maanden 2,38
1 jaar -1,76
2 jaar -14,56
3 jaar -15,60
5 jaar -7,79
YTD 0,57

Volatiliteit (%)

1 jaar 5,73
3 jaar 5,35
5 jaar 5,00

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,24
3 jaar -1,01
5 jaar -0,28

Grafiek