SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF

Koers

Laatste transactie koers 49,34
Vorige transactie koers 49,16
Verschil t.o.v. vorige koers 0,18 (0,37)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van Amerikaanse aandelen met een hogere weging die is toegepast voor aandelen met de kenmerken van een lage waardering. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de MSCI USA Value Exposure Select Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het Fonds belegt hoofdzakelijk in effecten die deel uitmaken van de Index. Deze effecten omvatten grote en middelgrote Amerikaanse bedrijven die relatief gezien grotere posities innemen in de moederindex, de MSCI USA Index, en streven er tevens naar om bedrijven van lage kwaliteit te vermijden, zoals gemeten op basis van hun fundamentele boekhoudgegevens, waaronder rendement eigen vermogen, de verhouding vreemd vermogen/ eigen vermogen en de variabiliteit van de winsten. Het Fonds streeft ernaar alle effecten van de Index te houden met ongeveer dezelfde weging als in de Index. Het Fonds zal een replicatiestrategie gebruiken om een vrijwel identiek spiegelbeeld van de Index te creëren. In beperkte omstandigheden kan het Fonds effecten kopen die niet in de Index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De fondsen of effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, goedgekeurd of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot fondsen of effecten of indices waarop deze fondsen of effecten gebaseerd zijn. Het prospectus en het supplement bevatten een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met State Street Bank and Trust Company, via SSGA, en gerelateerde fondsen, alsmede aanvullende disclaimers die van toepassing zijn op de MSCI-indices. De MSCI-indices zijn de uitsluitende eigendom van MSCI en mogen niet gereproduceerd of geëxtraheerd en gebruikt worden voor enig ander doel zonder de toestemming van MSCI. De MSCI-indices worden geleverd zonder enige garantie.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF
ISIN IE00BSPLC520
Type product
Investment category Aandelen (land) : VS
Opstartdatum 18-2-2015 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,200000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 0,49
1 week 3,10
1 maand 4,79
3 maanden 2,78
1 jaar 2,21
2 jaar 0,54
3 jaar 32,16
5 jaar 51,99
YTD 7,10

Volatiliteit (%)

1 jaar 14,14
3 jaar 15,26
5 jaar 21,21

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,04
3 jaar 0,66
5 jaar 0,40

Grafiek