SPDR BL.BAR.0-5Y.US HY.BD UETF

Koers

Laatste transactie koers 38,90
Vorige transactie koers 38,86
Verschil t.o.v. vorige koers 0,03 (0,08)

Doelstelling

BELEGGINGSDOELSTELLING Het fonds wil de performance volgen van de in Amerikaanse dollar luidende bedrijfsobligatiemarkt voor vastrentende high yield effecten met een looptijd van minder dan 5 jaar. BELEGGINGSBELEID Het fonds streeft ernaar de performance van de Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren highyieldobligaties die zijn uitgegeven door bedrijven in de VS en die een resterende looptijd hebben van minder dan vijf jaar. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.spdrseurope.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd). De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het prospectus voor meer informatie. Indexbron: Barclays POINT/Global Family of Indices. ©2015 Barclays Inc. Gebruikt met toestemming.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR BL.BAR.0-5Y.US HY.BD UETF
ISIN IE00B99FL386
Type product
Investment category Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Opstartdatum 19-9-2013 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,400000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag 0,08
1 week 0,86
1 maand 0,72
3 maanden -0,18
1 jaar 4,13
2 jaar -1,33
3 jaar 9,57
5 jaar 13,17
YTD 3,25

Volatiliteit (%)

1 jaar 6,45
3 jaar 11,57
5 jaar 10,02

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,71
3 jaar 0,30
5 jaar 0,28

Grafiek