SPDR BL.0-3Y.US CO.BD UETF

Koers

Laatste transactie koers 45,59
Vorige transactie koers 45,46
Verschil t.o.v. vorige koers 0,13 (0,28)

Doelstelling

BELEGGINGSDOELSTELLING Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van de in U.S. dollar uitgedrukte bedrijfsobligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). BELEGGINGSBELEID Het fonds streeft ernaar de performance van de Barclays 0-3 Year US Corporate Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren obligaties met een vaste rente van investment-gradekwaliteit (uitgedrukt in Amerikaanse dollars), die zijn uitgegeven door industriële bedrijven, nutsbedrijven en financiële organisaties en die een resterende looptijd hebben van minder dan 3 jaar. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen op elke Britse beursdag inlossen. Alle inkomsten van het fonds worden aan de aandeelhouders uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het prospectus voor meer informatie. Indexbron: Barclays POINT/Global Family of Indices. ©2014 Barclays Inc. Gebruikt met toestemming.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR BL.0-3Y.US CO.BD UETF
ISIN IE00BC7GZX26
Type product
Investment category Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Opstartdatum 27-8-2013 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,120000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 0,07
1 week 1,84
1 maand 0,65
3 maanden 1,23
1 jaar -1,01
2 jaar 2,51
3 jaar 10,14
5 jaar 11,41
YTD 0,22

Volatiliteit (%)

1 jaar 7,19
3 jaar 7,51
5 jaar 6,77

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,13
3 jaar 0,53
5 jaar 0,38

Grafiek