Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

Koers

Laatste transactie koers 19,11
Vorige transactie koers 19,06
Verschil t.o.v. vorige koers 0,05 (0,27)

Doelstelling

Doelstellingen en beleggingsbeleid ? Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement weerspiegelt van de markt van de in euro luidende obligaties van beleggingskwaliteit. Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index, de referentie-index (Index) van het Fonds, weerspiegelt. ? De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden. ? Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende waarden die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. ? De Index meet de prestaties van circa 40 in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een investment grade kredietwaardigheidsniveau). ? Het Fonds kan naast alle vastrentende waarden opgenomen in de referentie-index, beleggen in andere vastrentende waarden die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende waarden uit de index. Dit beleid is in het belang van de belegger en zorgt ervoor dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index zo nauwkeurig mogelijk gerepliceerd wordt. ? Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit coupon binnenkomt. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden. ? De basisvaluta van het fonds is de euro. ? Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. ? De aandelen van het Fonds zijn genoteerd en worden verhandeld op NYSE Euronext Amsterdam. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select aantal financiële instellingen) direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs waarop de aandelen worden verhandeld.

Fondskarakteristieken

Naam Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF
ISIN NL0009690247
Type product
Investment category Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Opstartdatum 14-4-2011 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Beheerskosten (%) 0,15
Minimale inleg
Instap- 0,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten
Fondsmanager ThinkCapital Asset Management B.V.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week 0,04
1 maand 1,15
3 maanden 3,70
1 jaar 7,24
2 jaar 7,46
3 jaar 7,26
5 jaar 14,42
YTD 8,55

Volatiliteit (%)

1 jaar 3,28
3 jaar 2,61
5 jaar 4,95

Sharpe ratio (%)

1 jaar 2,45
3 jaar 1,02
5 jaar 0,52

Grafiek