NN Health Care Fund

Koers

Laatste transactie koers 73,20
Vorige transactie koers 72,84
Verschil t.o.v. vorige koers 0,36 (0,49)

Doelstelling

Het Subfonds belegt in hoofdzaak wereldwijd in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) van ondernemingen binnen de sector gezondheidszorg. Dit omvat ondernemingen die actief zijn op de volgende gebieden: apparatuur en diensten voor de gezondheidszorg, zorgverzekeraars, en onderzoek naar, ontwikkeling, productie of marketing van medicijnen of biotechnologische producten De portefeuille is gespreid over diverse landen. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden. Het Subfonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijntransacties. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico’s en efficiënt portefeuillebeheer. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het Subfonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft. Het risicoprofiel behorende bij het type belegger waarop het Subfonds zich richt, wijzigt niet als gevolg van het gebruik van deze instrumenten.

Fondskarakteristieken

Naam NN Health Care Fund
ISIN NL0000292274
Type product
Investment category Aandelen (sector) : Farmaceutica
Opstartdatum 10-12-1997 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Beheerskosten (%) 0,70
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 0,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten
Fondsmanager NN Investment Partners B.V.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week 7,98
1 maand -4,76
3 maanden -6,78
1 jaar 4,43
2 jaar 31,00
3 jaar 24,64
5 jaar 31,97
YTD -6,78

Volatiliteit (%)

1 jaar 10,31
3 jaar 12,47
5 jaar 14,00

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,47
3 jaar 0,59
5 jaar 0,40

Grafiek