NN Hoog Dividend Aandelen Fonds

Koers

Laatste transactie koers 32,01
Vorige transactie koers 32,05
Verschil t.o.v. vorige koers -0,04 (-0,12)

Doelstelling

Het Subfonds streeft ernaar wereldwijd te beleggen in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) van ondernemingen waarvan wordt verwacht dat zij een bovengemiddeld dividendrendement genereren (dividend uitgedrukt als percentage van de koers van het aandeel). Het Subfonds streeft ernaar een dividendrendement te realiseren dat hoger ligt dan het dividendrendement van de index. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden. Het Subfonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijntransacties. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico’s en efficiënt portefeuillebeheer. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het Subfonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft. Het risicoprofiel behorende bij het type belegger waarop het Subfonds zich richt, wijzigt niet als gevolg van het gebruik van deze instrumenten.

Fondskarakteristieken

Naam NN Hoog Dividend Aandelen Fonds
ISIN NL0000289858
Type product
Investment category Aandelen (regio) : Wereld
Opstartdatum 23-10-2000 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Beheerskosten (%) 0,70
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 0,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten
Fondsmanager NN Investment Partners B.V.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag -0,12
1 week -1,84
1 maand -4,54
3 maanden 0,41
1 jaar 2,07
2 jaar 4,63
3 jaar 21,02
5 jaar 43,26
YTD 11,65

Volatiliteit (%)

1 jaar 14,26
3 jaar 10,86
5 jaar 19,39

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,17
3 jaar 0,76
5 jaar 0,46

Grafiek