Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensies US ETF's

Back to the USA

Beleggen in ETF's op Amerikaanse aandelen leverde een aardig rendement op. Ik pluis deze ETF's helemaal uit.

De Amerikaanse aandelenbelegger kan opgelucht terugkijken op de eerste vijf jaar van de crisis. Wie eind 2007 100 dollar in Amerikaanse aandelen (MSCI USA brutoreturn) had belegd, zou precies vijf jaar later een winst hebben behaald van 9%. Dat lijkt niet veel, maar dat resultaat kwam tot stand ondanks de grootste financiële crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. De Europese collega-belegger heeft meer reden tot zorg.

De MSCI Euro is over dezelfde periode met 22% in (euro)waarde gezakt. De Europese beurzen moeten de Amerikaanse met 40% outperformen om weer op een gelijk niveau te komen. Natuurlijk speelt de valutaontwikkeling een rol. De dollar is de afgelopen vijf jaar met 10% in waarde gedaald. Dat maakt, in gelijke valuta gemeten, de prestatie van de Europese aandelen wat draaglijker ten opzichte van de Amerikaanse. Maar nog altijd is er, gecorrigeerd voor het valuta-effect, een forse achterstand.

Is er een reden om juist nu op Europese aandelen in te zetten, of zal de trend ten faveure van de Amerikaanse aandelen aanhouden? Als u, om welke reden dan ook, wilt inspelen op de Amerikaanse aandelenmarkt, is er een keur aan indexfondsen met verschillende indices als onderliggende waarde. Ik heb de belangrijkste ETF's met de MSCI USA als onderliggende index geanalyseerd op structuur, informatievoorziening en prestatie. De navolgende tabel vat de resultaten samen.

  • Klik op de naam van de ETF in onderstaande tabel om de individuele recensie te lezen.
  STR1) TER WKnet WKbrut Spread
iShares MSCI USA    F -0,40%  -0,11% -0,82% 0,12%
Lyxor ETF MSCI USA S -0,35%     + 0,07% -0,65% 0,05%
HSBC MSCI USA   F -0,30% -0,03% -0,69% 0,18%
db-X MSCI USA ETF  S -0,30% -0,04% -0,68% 0,48%
Amundi ETF MSCI USA S -0,28% -0,26% -0,98% 0,12%
CS on MSCI World ETF      F -0,33% +0,04% -0,68%  0,10%

1) F = Fysiek; S = synthetisch

Kleine verschillen
De werkelijke kosten zijn voor Amundi en Lyxor berekend op basis van de euro. De ETF's van iShares, HSBC en CS zijn gebaseerd op de resultaten van twee kalenderjaren. Dat kan kleine verschillen in resultaten met zich meebrengen. Toch zijn de conclusies helder. Mede vanwege de zeer liquide onderliggende markt, zijn de verschillen in prestaties gering.

Ten opzichte van de netto-index (dividend verminderd met de bronbelasting wordt herbelegd) heeft de synthetische Amundi ETF een achterstand van 0,26% per jaar, gevolgd door iShares met een verschil van 0,11%. Aan de positieve zijde staat de fysieke ETF van Credit Suisse met een voorsprong van 0,04%. De winnaar is Lyxor met een 0,07% betere prestatie dan de netto-index.

Vergeleken met de bruto-index (dividend inclusief bronbelasting herbelegd), is er voor elke ETF een behoorlijke achterstand. Lyxor is de nipte winnaar (-0,65%) en Amundi de duidelijke verliezer met een achterstand van bijna 1%. De verschillen zijn klein, maar niet verwaarloosbaar. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste ETF is 0,33%, terwijl de goedkoopste ETF 0,65% slechter presteert ten opzichte van de bruto-index.

Stel de index stijgt over een periode van 30 jaar met gemiddeld 7% (in euro) op jaarbasis. Een belegging van 10.000 euro in deze index, zonder kosten en met volledige teruggaaf van de dividendbelasting, groeit dan uit tot 76.123 euro. De goedkoopste ETF (met de laagste werkelijke kosten) laat het startkapitaal uitgroeien tot 63.405 euro. Beleggers in de duurste ETF (hoogste werkelijke kosten) zien hun vermogen stijgen naar 57.761. euro. Enkele tienden van procenten in dit onderzoek betekent een verschil van duizenden euro op de langere termijn.

Slap aftreksel
Ook de onderlinge verschillen in spread zijn beperkt, hoewel db-X met 0,48% een negatieve uitschieter is. Ook nu weer zien we Lyxor het beste scoren met een verschil tussen bied- en laatprijs van 0,05%. Als het om de prestatie van de ETF's gaat blijken aandelen met een grote onderliggende liquiditeit makkelijker te volgen, met lagere kosten, dan de lastig te repliceren indices als de MSCI Emerging Markets. Vaak wordt gesteld dat indexfondsen, gericht op de ontwikkelde markten waar met actief beheer toch al weinig hoop is op extra rendement, het meeste toegevoegde waarde hebben.

De relatief lage kosten voor dit soort ETF's accentueren de sterke positie ten opzichte van actief beheer in dit opzicht. Een punt van aandacht vind ik de informatievoorziening van ETF's. Dat begint al met de taal waarin de providers met hun klanten communiceren. Alleen BlackRock (iShares) en Lyxor nemen de moeite hun sites in het Nederlands aan te bieden. CS heeft alleen een slap aftreksel van de Duitstalige site beschikbaar. Het lijkt me eenvoudig voor de toezichthouder te eisen dat een Nederlandse verkoopvergunning gepaard moet gaan met dezelfde informatie in het Nederlands als in andere talen wordt aangeboden.

De informatie zelf is ook voor verbetering vatbaar. iShares geeft in het algemeen goede informatie, maar bij deze ETF is geen informatie over securities lending en ook zijn de behaalde rendementen niet per kalenderjaar beschikbaar. Amundi, HSBC en Lyxor geven geen duidelijke informatie over het in eerdere jaren uitgekeerde dividend. HSBC geeft daarnaast geen historisch overzicht van de ontwikkeling van de intrinsieke ETF waarde.

Het belangrijkste gemis, dat geldt voor alle aanbieders, is dat er geen analyse wordt gegeven van de oorzaken van de rendementsverschillen ten opzichte van de index. Verschillen met de index worden veroorzaakt door beheerkosten, transactiekosten, opbrengsten securities lending, belastingen, tracking errors, en de kasposities van het fonds. Bij producten waar het om de relatieve prestatie gaat ten opzichte van de index, is het geen overbodige luxe om de opgetreden verschillen voor beleggers te verklaren. Ook deze transparantie hoort bij het verder verbeteren van het zo geschonden imago van de financiële sector.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie