Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie van Tak: CS on MSCI World

ETF van Tak: CS on MSCI World

Deze kleine, fysieke ETF heeft een veelbelovende start gemaakt.

ETF van Tak: CS on MSCI World
Structuur: Fonds
Beheerder: Credit Suisse
Onderliggend: MSCI World Index
Indexeigenaar: MSCI
ISIN Code: IE00B3NBFN86

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI World Net Return index.

Onderliggende waarde
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI World Index. De naar marktkapitalisatie gewogen index bestaat uit 1610 onderliggende beursgenoteerde aandelen, genoteerd in 24 landen. Het betreft die aandelenmarkt die in de ogen van MSCI goed ontwikkeld genoemd kunnen worden. Belangrijke landen in de index zijn:

 • VS (52%)
 • UK (10%)
 • Japan (9%)
 • Canada (5%)
 • Frankrijk (4%)

Let op dat er in deze index geen aandelen uit opkomende landen opgenomen zijn. De sectorverdeling van deze index is als volgt:

 • Financiële waarden (20%)
 • Informatie Technologie (12%)
 • Consumentenproducten (11%)
 • Industriële ondernemingen (11%)
 • Consumentengoederen (basis) (11%)
 • Gezondheidszorg (11%)
 • Energie (10%)
 • Materialen (7%)
 • Telecom (4%)
 • Nutsbedrijven (3%)

De gemiddelde koerswinst verhouding van de index is 14,8 (ultimo 2012), terwijl het dividendrendement gelijk is aan 2,8%. 

De marktkapitalisatie van de onderliggende 1610 aandelen is bijna 26.000 miljard dollar. De index wordt elk kwartaal beoordeeld op de samenstelling en elk half jaar herwogen. Bekende bedrijven uit de index zijn:

 • Appel (1,95%)
 • Exxon Mobil (1,56%)
 • General Electric (0,87%)
 • Chevron (0,83%) 
 • Nestlé (0,82%)

Structuur
De CS on MSCI World heeft een fysieke structuur. Dat betekent dat in principe aandelen uit de index worden gekocht. Omdat het aantal aandelen met 1610 erg groot is, worden er uit kosten efficiëntie overwegingen minder aandelen gekocht. Het fonds heeft in totaal 814 aandelen in positie. Het fonds is genoteerd in dollars (Zwitserland) en euro (Euronext).

Securities lending
Het fonds maakt geen gebruik van securities lending.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd in het fonds.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste twee kalenderjaren. Een derde kalenderjaar is niet beschikbaar, omdat het fonds eind januari 2011 is opgericht. Daarom geeft het jaar 2011 slechts de periode 1 februari-31 december aan. De benchmark is de MSCI World Net Return in dollars, waarin de ontvangen netto dividenden (dividend minus bronbelasting) zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de netto dividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de NAV waarden van het fonds. Daarnaast geef ik ook het resultaat van de index met bruto herbelegde dividenden aan (total return gross). Dit is om aan te geven wat het effect is van bronbelasting op het totaalrendement.

 In dollars 2012 2011 (vanaf 1 febr.)  
CS on MSCI World +15,85% -9,51%  
MSCI World NR +15,83% -9,17%  
Geschatte werkelijke kosten NR +0,02% -0,34%  
       
MSCI World GR +16,54 -8,69  
Geschatte werkelijke kosten GR -0,69 -0,82


De laatste twee jaar bedraagt de gemiddelde achterstand (werkelijke kosten) op basis van de netto dividend index 0,16%. Op basis van de bruto dividenden bedragen de werkelijke kosten 0,76%.Het fonds heeft een TER (total expense ratio) van 0,40% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af, bijvoorbeeld door transactiekosten (negatief). Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten een rol. Tot slot kan de tracking error (bijvoorbeeld door niet volledige replicatie) een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik  de werkelijke kosten. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht zijn de werkelijke kosten in 2012 positief (in feite is er sprake van een opbrengst), en in 2011 weliswaar negatief, maar lager dan de TER. Ten opzichte van de bruto index is er een achterstand in beide jaren. 

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staat momenteel een kleine 0,6 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 60 miljoen dollar. Op het moment van deze recensie was de bied- en laatprijs (Euronext, in euro) gelijk aan 83,28-84,93 euro, een verschil van 165 cent (1,98%).

Informatie
De informatie over deze CS on MSCI World ETF is uitgebreid. Het historisch overzicht van de NAV ontwikkeling is gegeven. Ook alle posities die het fonds aanhoudt, worden opgesomd. Daarnaast wordt op een overzichtelijke wijze de overige productinformatie gepresenteerd. De web informatie is in het Engels, maar een paar documenten, waaronder de essentiële beleggingsinformatie, is in het Nederlands. 

Opmerkingen
De CS on MSCI World ETF is pas eind januari 2011 gestart. Tot nu toe is de prestatie succesvol. Over het eerste jaar (exclusief januari) is zelfs (iets) beter gepresteerd dan de onderliggende index. Dat is opmerkelijk, want het fonds genereert geen extra inkomsten met securities lending. Dat lijkt ook in de toekomst niet goed mogelijk met deze fondsomvang (60 mln). De positie per onderliggend aandeel is daarvoor te klein. De outperformance ten opzichte van de index heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat niet alle aandelen van de MSCI World index in positie zijn genomen. Waarschijnlijk zaten de iets minder goed presterende aandelen niet of onderwogen in portefeuille. Of dat een gelukje is, of het resultaat van goed beleid, moet worden afgewacht. Over 2012 is er wel een achterstand ten opzichte van de index, maar deze is beperkt en zelfs wat lager dan de TER. Kortom, deze kleine, fysieke ETF heeft een veelbelovende start gemaakt. Positief is voorts de uitgebreide en goede informatie op de website van CS. Negatief is de zeer grote spread, waardoor de regelmatig handelende belegger weinig plezier aan deze ETF beleeft. 

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere MSCI World ETF’s bekijken. 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus