Productrecensie

Nieuw: emerging credit

Het logische vervolg op emerging market debt zijn bedrijfsobligaties uit opkomende markten, emerging credits

Uit onderzoek van Deutsche Bank en JP Morgan blijkt dat 77% van de staats- en bedrijfsobligaties in lokale valuta in handen is van lokale pensioenfondsen en beleggers. En met dat onderzoek zijn we meteen bij de nieuwste loot aan de stam van de obligatieboom aanbeland: bedrijfsobligaties in opkomende landen, ook wel emerging corporate of emerging credit.

Die markt wordt langzaamaan ontdekt door beleggers – ook hier weer een klassiek gevalletje van de queeste naar yield. Maar ook aan de aanbodkant is volop beweging. Uit cijfers van Lipper FMI blijkt dat er nog nooit zoveel schuldpapier werd uitgegeven door bedrijven in opkomende landen als dit jaar. Dat heeft te maken met volwassenwording van de kapitaalmarkten en met de druk van overheden op banken om de balansen te verkleinen. Dit jaar werd er in de eerste drie kwartalen al voor 263 miljard euro geëmitteerd, liefst 22,5% meer dan in 2011.

ING IM EMD Corporate Bond Fund passeerde ondertussen de grens van 100 miljoen dollar beheerd vermogen. Fondsbeheerder Gorky Urquieta: “Schuldbewijzen van bedrijven in opkomende markten bieden aantrekkelijke rendementen en veel bredere diversificatiemogelijkheden dan de meeste portefeuilles van wereldwijde vastrentende waarden.” Urquieta stelt dat, hoewel de liquiditeit en diepte van deze vermogenssoort toenemen, er nog steeds weinig gespecialiseerde beleggers zijn en er beperkt onderzoek wordt gedaan.

Ook Alliance Bernstein lanceerde dit jaar een fonds dat belegt in bedrijfsobligaties in opkomende landen. De corporate bonds bieden historisch gezien een yield die 150 basispunten boven die van emerging markets debt ligt. Vanzelfsprekend nam die spread fors toe tot zo’n 700 basispunten tijdens de paniek in 2008. Dat zegt meteen iets over het risicoprofiel.

Terug naar het Dossier

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?