Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie

ETF van Tak: SPDR Euro Govt Bond

Recensie van de SPDR Barclays Capital Euro Government Bond.

ETF van Tak: SPDR Barclays Capital Euro Government Bond
Structuur: Fonds
Beheerder: State Street Global Advisors
Onderliggend: Barclays Capital Euro Aggregate Government Bond Index
Indexeigenaar: Barclays
ISIN Code: IE00B3S5XW04

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de Barclays Capital Euro Government Bond Index. 

Onderliggende waarde
De De onderliggende waarde is de Barclays Capital Euro Aggregrate Treasury Index. Voor deze index worden obligaties geselecteerd uit de Eurozone, met een minimum leningomvang van 300 mln euro. De kwaliteit van de obligaties is minimaal investment grade (BBB-), waarbij het gemiddelde van de drie ratingbureaus wordt genomen.

De leningen hebben een minimumlooptijd van 1 jaar. De samenstelling van de index wordt elke maand opnieuw beoordeeld en eventueel aangepast volgens bovengenoemde criteria. Momenteel zijn er meer dan 250 obligaties in de index opgenomen. Leningen uit Frankrijk (23%) Italië (23%) en Duitsland (22%) vormen de zwaargewichten in de index.

Nederlandse obligaties maken voor ruim 6% onderdeel uit van de index. De duration (gemiddelde terugverdientijd van obligaties) is met 6,24 jaar behoorlijk lang. De gemiddelde (resterende) looptijd schat ik op ruim 8 jaar.

Structuur en tegenpartijrisico
De SPDR Barclays Capital Euro Government Bond ETF heeft een fysieke structuur. Niet alle obligaties worden in de portefeuille opgenomen. Momenteel zijn van de 250 onderliggende obligaties ruim 140 in de ETF vertegenwoordigd (sampling). De reden om niet alle obligaties op te nemen is uit efficiency overwegingen, om zo de kosten te drukken. Ook zijn sommige obligaties moeilijk verhandelbaar.

Securities lending
Volgens de prospectus kan het fonds in bezit zijnde effecten uitlenen (securities lending) om zo extra rendement te behalen. Globaal staat aangegeven aan welke criteria de tegenpartij moet voldoen , bijvoorbeeld eisen ten aanzien van de credit rating. Er is geen informatie beschikbaar over de feitelijke omvang van de securities lending.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert de ontvangen coupons van de index en eventuele andere inkomsten uit als dividend. De frequentie is twee keer per jaar.

Rendementen en schatting totale kosten
Het Het fonds bestaat pas sinds 23 mei 2011. Dat betekent dat er nog geen vol kalenderjaar met rendementen beschikbaar is. Ik heb het rendement van het fonds en de onderliggende index berekend vanaf 23 mei 2011 tot en met 27 april 2012. De onderliggende index blijkt een totaalrendement te hebben behaald van 6,51%.

Opvallend is dat het fonds, inclusief het twee keer uitgekeerde dividend, in totaal een rendement van 6,86% heeft behaald. Dat positieve verschil moet wel veroorzaakt zijn door een grote tracking error. Door de gehanteerde methode van het volgen van de index (slechts een deel van de obligaties wordt aangekocht), is er een relatief grote kans dat het fonds duidelijk beter, maar ook slechter presteert dan de index.

Ik ga ervan uit dat het positieve verschil, een mooi voordeel voor de deelnemers van het eerste uur, makkelijk in een nadeel kan omslaan als gevolg van de gehanteerde replicatiemethode. De TER ratio van het fonds is overigens 0,15%.

                                          
Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel circa 23.500 aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 1 mln euro. Op het moment van deze recensie was het verschil tussen de bied en laatprijs gelijk aan 52,29-52,48 cent (0,36%).

Informatie
De informatie over deze SPDR is behoorlijk goed. Op de site wordt het historische koersverloop (intrinsieke waarde) aangegeven. Ook wordt goede informatie geboden over de in portefeuille zijnde obligaties met de daarbij behorende karakteristieken. De factsheet is redelijk up-to date (eind februari), hoewel op dit moment (eind april) de maart sheet al wel beschikbaar zou moeten zijn. Prettig zou zijn als er wat meer begeleidende informatie zou worden geven over de onderliggende index. Tot slot is het jammer dat de meeste informatie uitsluitend in het Engels en niet in het Nederlands is.

Opmerkingen
Deze SPDR Barclays Capital Euro Bond ETF volgt de brede onderliggende obligatie index via fysieke replicatie. Niet de gehele index, maar slechts een representatief deel wordt door het fonds aangekocht. Dat hoeft geen probleem te zijn (de intentie is dat het juist kostenvoordelen met zich meebrengt), maar het leidt tot een grotere kans op een tracking error.

Die tracking error kan positief dan wel negatief uitvallen. Het lijkt er op dat deze SPDR ETF in zijn eerste bestaansjaar de wind in de zeilen heeft gehad, want de ETF scoorde beter dan de index. Beleggers moeten zich wel bewust zijn van het feit dat met deze ETF het risico op een relatief grote positieve, maar ook negatieve afwijking ten opzichte van de index aanwezig is.

Deze SPDR bestaat nu bijna een jaar, maar de fondsomvang is met net iets meer dan 1 mln zeer gering. Zou de uitgevende instelling bij deze omvang de ETF nog lang in de lucht houden?

In de IEXProfs Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van andere staatsobligatie-ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine duurzaam beleggen