Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF van Tak: Lyxor ETF EuroMTS 7-10 Y

ETF van Tak: Lyxor ETF EuroMTS 7-10 Y

Het synthetische karakter maakt de ETF wat meer kwetsbaar, hoewel er natuurlijk onderpand aanwezig is (zonder dat wordt aangegeven welk onderpand).

ETF van Tak: Lyxor ETF EuroMTS 7-10 Y
Structuur: Fonds
Beheerder: Lyxor
Onderliggend: EuroMTS Investment Grade Government 7-10
Indexeigenaar: EuroMTS
ISIN Code: FR0010411439

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de EuroMTS Investment Grade Euro Government 7-10 jaar index.

Onderliggende waarde
De onderliggende waarde is de EuroMTS Investment Grade Broad 7-10. Dit is een breed samengestelde index, met in potentie obligaties uit de volgende eurozone landen: Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Slovenië en Spanje. Het uitstaande bedrag per obligaties is minimaal 2 miljard euro.

Daarnaast geldt dat de obligaties minimale een investment grade rating hebben (Minimum BBB-) van minstens twee van de drie bekende rating bureaus.  De samenstelling van de index kan maandelijks worden aangepast. Momenteel zitten er 45 obligaties in de index uit de landen: België, Italië, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland Oostenrijk, Finland en Spanje. Deze “broad indices zijn iets breder gespreid dan de Government EuroMTS variant, die in de Amundi ETF wordt gebruikt.   

Structuur
De Lyxor ETF heeft een synthetische structuur. Via een swapconstructie wordt de index nagebootst. Dat leidt tot een tegenpartijrisico. Dat risico op een partij kan maximaal 10% van de fondsomvang bedragen. De ETF heeft (uiteraard) effecten in portefeuille als dekking van de swapconstructie.

Securities lending
Omdat hier sprake is van een synthetische ETF is er geen securities lending.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds houdt alle inkomsten in en herbelegt deze in het fonds. Er zijn derhalve geen dividend of couponuitkeringen.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste drie kalenderjaren. De benchmark is de EuroMTS Investment Grade Broad 7-10, waarin de couponbetalingen zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de bruto couponbetalingen worden meegenomen en wordt herbelegd in de index.


Het fonds heeft een maximale management fee van 0,165%. De feitelijke kosten wijken daarvan af, bijvoorbeeld door opbrengsten van securities lending (positief) en transactiekosten (negatief). Daarnaast spelen mogelijk fiscale elementen een rol. Tot slot kan de tracking error een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt van het rendement van het fonds.

De totale afwijking noem ik de werkelijke kosten. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten in 2010 en 2011 aanzienlijk hoger dan de management fee. Maar in 2009 werd juist fractionele meer rendement behaald dan de index zelf. De gemiddelde werkelijke kosten over de laatste drie jaar bedragen 0,71%.

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel circa 1,9 mln aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 149 mln euro. Op het moment van deze recensie was het verschil tussen de bied en laatprijs gelijk aan 124,65-124,87 cent (0,18%).

Informatie
De informatie die Lyxor geeft is summier. Positief is dat de intrinsieke waarde van het fonds over een groot aantal jaren wordt gegeven. Ook is er Nederlandstalige informatie met daarin de werking van de ETF. Maar (actuele) informatie over deze ETF is beperkt voorhanden. De laatst beschikbare factsheet dateert van meer dan een jaar geleden!

Er is geen actuele informatie over het onderpand als dekking voor de swapconstructie. Wie is de tegenpartij van de swap? Ook kan veel meer informatie over de onderliggende index worden gegeven. Tot slot, waarom is er niet een rijtje gegeven met de exacte performance per kalenderjaar van de index en de ETF?

Opmerkingen
Deze synthetische ETF volgt een uurozone overheid obligatie index van EuroMTS met looptijden tussen 7 en 10 jaar. Er is een subtiel verschil met de brede variant die de Amundi ETF gebruikt. Dat subtiele verschil is mij niet geheel duidelijk, maar volgens EuroMTS is de correlatie tussen beide indices groot. Vergeleken met bijvoorbeeld de Barclays Eurozone Index is deze EuroMTS index duidelijk meer gespreid.

Dat kan voordelen hebben, maar heeft de afgelopen jaren ook nadelen gehad, omdat in deze index zwakke broeders als Griekenland, Portugal waren opgenomen. Het synthetische karakter maakt de ETF wat meer kwetsbaar, hoewel er natuurlijk onderpand aanwezig is (zonder dat wordt aangegeven welk onderpand). Voor beleggers die obligaties kiezen vanwege zoveel mogelijk (hoofdsom)zekerheid, is dit wel een element dat betrokken moet worden in het beleggingsoordeel. Jammer dat de informatie zo summier en gedateerd is.

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere obligatie ETF’s bekijken.

 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine ETF's