De Hollandse Hedgefund Index is de onafhankelijke maatstaf voor Nederlandse hedgefunds. Sinds medio 2009 wordt deze index maandelijks berekend en bijgehouden door hedgefundadminstratiekantoor Circle Partners.

Criteria voor fondsen in de Hollandse Hedgefund Index

 • De index bestaat uit fondsen waarvan de fondsmanager de Nederlandse nationaliteit heeft of uit fondsen die vanuit Nederland beheerd worden.
 • Er worden alleen fondsen opgenomen in de index die zowel long- als shortposities mogen innemen en dat ook daadwerkelijk doen.
 • Fondsen kunnen maandelijks aan de index worden toegevoegd.
 • De fondsen in de index kennen aan het begin van iedere maand een gelijke weging.
 • De startdatum van de index is 1 januari 2009, met een indexstand van 100. De indexstand wordt maandelijks berekend op basis van de maandelijkse performance-sheets van de onderliggende fondsen.
 • Fondsen die sluiten voor nieuwe beleggers worden verwijderd uit de index. De maand waarop het fonds aankondigt te sluiten voor nieuwe beleggers is de laatste maand dat het fonds deel uitmaakt van de index.
 • Ook wanneer fondsen worden opgeheven of geen uittredingen meer toestaan worden ze verwijderd uit de index. De maand van aankondiging van de opheffing is de laatste maand dat het fonds deel uitmaakt van de index.
 • Fondsen kunnen alleen toegevoegd worden na toestemming van de beheerder van het fonds. Toevoegingen kunnen aan het einde van iedere maand plaatsvinden.
 • Het is mogelijk dat meerdere fondsen van één beheerder worden opgenomen in de index. De beleggingen van deze verschillende fondsen dienen wel af te wijken qua posities die worden ingenomen (dus geen verschillende valutaklassen of leveraged-versies van hetzelfde fonds).
 • Er worden alleen single manager-hedgefunds opgenomen in de index.
 • Fondsen die opgenomen willen worden in de index moeten ten minste maandelijks een koers afgeven, berekend door een onafhankelijke administrator. Het betreft hier dus enkel liverendementen, geen gesimuleerde rendementen.
 • De rendementscijfers van het fonds moeten ten minste jaarlijks gecontroleerd worden door een accountant.
 • Wanneer een hedgefund geen euroklasse heeft, wordt het rendement van de niet-euroklasse gehanteerd vermeerderd of verminderd met de maandelijkse hedgekosten.