Smart bèta, het slimme  gebruik van marktfactoren voor beleggingsbeslissingen, is regelmatig voer voor discussies. Zo zouden sommige factoren niet werken en vinden actieve beleggers deze beleggingsstrategie niet actief genoeg en gaat het passieve beleggers juist weer te ver. Zij vinden het aanpassen van indices naar factoren juist weer te actief.

Grondig wetenschappelijk onderzoek wijst echter uit: de vijf meest gebruikte smart bèta-factoren – waarde, omvang, laagrisico, momentum en inkomsten – hebben aantoonbare gunstige effecten op rendementen. 

Tien misverstanden over smart bèta

  1. Smart bèta zou alpha genereren. Volgens de onderzoekers gaat het erom wat precies de betekenis van alpha is. Als het betekent dat het gaat om het op het juiste moment kopen en verkopen van aandelen, dan is er bij smart bèta geen sprake van alpha.
  2. Het is hetzelfde als pijltjes gooien. Een aap zou het ook kunnen. Het is een ontkenning van het feit dat er heel veel verschillende smart bèta-producten zijn.
  3. Het komt allemaal aan op een blootstelling aan waarde aandelen of aan kleine bedrijven. Volgens onderzoeksinstituut EDHEC gebruiken veel fondsen geavanceerder technieken.
  4. Het is een kwestie van herbalanseren. Een smart bèta-product wordt vaker aangepast dan een indexfonds. Dat zou de betere prestaties verklaren. Uit onderzoek blijkt dat dit geen hout snijdt.
  5. Smart bèta-producten zouden posities hebben in illiquide aandelen. Volgens EDHEC hebben simpele smart bèta-producten dit probleem. De slimmere fondsen kennen het probleem echter niet.
  6. De omloopsnelheid is hoog. Ook dit geldt voor de meeste fondsen niet.
  7. Als iedereen aan smart bèta doet, verdwijnt het voordeel. Het is mogelijk dat sommige voordelen verdwijnen, maar met een beetje diversificatie wordt het probleem ondervangen.
  8. Smart bèta zorgt voor te geconcentreerde fondsen. Het is volgens EDHEC een wat rare kritiek. Het blijven nog altijd indexfondsen.
  9. De methodes zijn ondoorgrondelijk. Dit bezwaar is billijk. Als gevolg van nieuwe technologie zijn de samenstellers van fondsen vaak zeer vindingrijk. Goed kijken naar de resultaten uit het verleden, is het devies.
  10. Smart bèta zou te puur zijn. Dat geldt volgens EDHEC niet voor de meeste smart bèta-producten.