Nieuws

Allocatie verzekeraars op de schop

Verzekeraars hebben hun assetallocatie flink op de schop genomen, zegt ING IM. Dat biedt kansen voor assetmanagers.

Nieuw onderzoek van ING IM op de Britse markt duidt op 'significante veranderingen' in de asset allocatie-strategieën van verzekeringsmaatschappijen. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  •  Slechts 22% van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde actieve fondsmanagers en financiële intermediairs denkt dat de dalende beleggingsrendementen van verzekeraars de bodem hebben bereikt en weer zullen gaan stijgen
  • 13% denkt dat de afnemende beleggingsrendementen een significant effect hebben op de dividenden die verzekeraars uitkeren
  • 49% zegt dat verzekeraars de afgelopen twaalf maanden hun blootstelling aan 'nieuwe' vermogenssoorten, zoals infrastructuur, hebben vergroot
  •   77% verwacht dat dit de komende drie jaar verder zal toenemen   


ING Investment Management (ING IM) zegt dat de ongekende uitdagingen waarmee de verzekeringssector wordt geconfronteerd met zich meebrengen dat verzekeraars aanzienlijke stappen moeten zetten om hun beleggingsstrategieën aan te passen. En dat biedtbelangrijke kansen voor de vermogensbeheersector. ING IM ziet de verzekeringssector dan ook als als een belangrijke groeimarkt en is van plan zijn focus op deze sector te versterken door bijvoorbeeld nieuwe verzekeringsspecifieke beleggingsstrategieën aan te bieden.

Daarbij zal ING IM zich onder meer richten op nieuwe en alternatieve vermogenssoorten, zoals niet-achtergestelde bankleningen, infrastructuurschulden, exportkredietbureaus en kleine en middelgrote ondernemingen.

Jelle van der Giessen, Deputy CIO bij ING IM: “De dalende beleggingsrendementen vormen een hoofdpijndossier voor verzekeraars, die zichzelf afvragen wanneer de beleggingswinsten weer zullen gaan stijgen en hoe ze zich moeten positioneren om de noodzakelijke rendementen te genereren. Daarnaast zal ook de Solvabiliteit II-regelgeving voor uitdagingen zorgen, waardoor de dividenden verder onder druk zullen komen te staan.”

“Verzekeraars moeten hun assetallocatie-strategieën aanpassen aan de nieuwe omgeving waarin ze terecht zijn gekomen, en dit zal betekenen dat ze zich meer zullen moeten richten op nieuwe vermogenssoorten. We werken al vele jaren samen met verzekeraars en hebben op dit gebied een grote voorsprong op andere vermogensbeheerders. We hebben een CIO voor de sector benoemd, we hebben beleggingsstrategieën voor verzekeraars ontwikkeld en we kunnen de nodige verslaggeving verzorgen in een steeds sterker gereguleerde omgeving. Daarnaast hebben we aanzienlijke ervaring met veel van de vermogenssoorten waar verzekeraars zich in toenemende mate op richten.”

Volgens Van der Giessen heeft de trend binnen de Europese verzekeringssector  de afgelopen jaren al laten zien dat verzekeraars zoeken naar hogere rendementen door hun blootstelling aan infrastructuur- en hypothecaire leningen te vergroten als alternatief voor beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties. Vooral levensverzekeraars, die langlopende verplichtingen moeten matchen, hebben hun focus verschoven naar deze nieuwe vermogenssoorten. ING IM denkt deze trend zich zal voortzetten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen