Nieuws

‘Crisis voorbij? Inflatie komt!’

De principes van Keynes pasten we toe bij krimp, maar vergaten we weer bij groei. Guy Wagner schildert een somber beeld.

De principes van Keynes pasten we toe bij krimp, maar Keynes vergaten we weer bij groei. En het gevolg? Een onverantwoord begrotingsbeleid en een onzinnig monetair beleid, die beide zorgden voor een groeiende schuldenberg. Guy Wagner, hoofdeconoom van de Banque de Luxembourg schildert het huidige economische en monetaire plaatje in een somber beeld. Hij begrijpt dan ook niet dat analisten durven schrijven dat we terugkeren naar een normale toestand en de economie op weg is naar duurzaam herstel.

Waar zitten nu de verschillen met  de afgelopen dertig jaar? De centrale bankiers staan in crisis-modus, er wordt volop verruimt maar het economisch herstel blijft zwak. Waar ligt dat aan?

  • De rentevoeten liggen dichtbij nul. Het wordt dan ook steeds moeilijker om de prijs van geld te verlagen in tijden van crisis.
  • De schuldenlast is zo hoog, dat elke verhoging van de rente al pijn doet.
  • Er is al langer een gestage achteruitgang te constateren van de productiviteit van nieuwe schulden. Er is dus steeds meer schuld nodig voor een bepaald niveau van economische groei.
  • Overheden moeten vaker terugvallen op hun centrale bank voor financiering, blijkbaar is er een grens bereikt in de financiering via de markten.
  • De vergrijzing zorgt voor een krimp in de beroepsbevolking en dus van de economische groei.

Wagner vreest voor inflatie. Autoriteiten kunnen de inflatie steeds meer gaan zien als een mogelijke remedie voor het bijna onbeheersbare schuldenprobleem. Een hogere inflatie, gecombineerd met een kunstmatig lage rente lijkt de minst pijnlijke methode om de schuldenberg af te vlakken. Onafhankelijke centrale bankiers bestaan dan alleen nog op papier, waarschuwt Wagner.

Beleggers moeten ermee leren leven. Vastrentende beleggingen zijn bijna standaard verlieslatend in reële cijfers. Cash moet gemeden worden in een portefeuille die erop gericht is om koopkracht te waarborgen of te vergroten. En obligatiebeleggingen leveren ook geen gepaste vergoeding meer voor het risico.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie