Nieuws

Einde van de correlatie-mythe

Rick Ferri rekent af met de mythe rond negatieve correlatie. Het verkoopt goed, maar men begrijpt weinig van correlatie.

Rick Ferri rekent voorgoed af met de verkooppraatjes rond negatieve correlatie. Als er iets goed verkoopt maar weinig begrepen wordt, is het de hype rond correlatie, stelt hij. Veel adviseurs komen met producten, waar een label van lage correlatie met aandelen opgeplakt zit.

Correlatie meet de mate van afhankelijkheid tussen twee variabelen. Het meet dus in hoeverre de wijziging in de ene variabele een effect heeft op de andere variabele. De meetlat loopt van 1,0 positief tot 1,0 negatief en bij 0,0 is er sprake van non-correlatie. Positieve correlatie houdt in dat als de ene variabel opwaarts gaat, de andere dit ook doet. Negatieve correlatie veroorzaakt een tegengestelde beweging bij de andere variabele.

Onderstaande grafiek laat de theoretische risicobeperking zien als iemand twee beleggingscategorieën bezit, A en B, en veronderstelt vier verschillende correlaties tussen A en B. Als de correlatie +1,0 bedraagt is er geen sprake meer van risicobeperking.Correlatie in de praktijk
Ferri neemt de S&P500 en de Treasuries met een 5-jarige looptijd. Over 62 jaar gekeken is er een correlatie van +0,08, heel dichtbij non-correlatie dus. Maar dan moet je dus wel gedurende 62 jaar een portefeuille hebben met een vaste verdeling tussen S&P500 en deze Treasuries. Maar wat werkt op de lange termijn, gaat niet op voor de korte.

Op korte termijn kan de correlatiebeweging wel eens totaal tegengesteld zijn aan wat je verwacht. Correlatie is namelijk geen statisch gegeven, maar dynamisch, stelt Ferri. Correlaties veranderen veel en vaak. Kijk maar naar onderstaande grafiek. Wordt er gekeken naar een 3-jarige correlatie, dan fluctueert het beeld duizelingwekkend.Ferri komt ook nog met twee lessen die beleggers zouden moeten trekken uit zijn betoog (en uit de gebeurtenissen in het recente verleden zoals de extreem hoge correlatie van assets tijdens de jaren 2008-2011).

Les 1: Correlatie uit het verleden is geen garantie voor de toekomst.
De correlatie tussen twee beleggingscategorieën is tijdbepaald en bieden dus geen betrouwbare indicatie voor toekomstige correlatie. Als een adviseur dat wel beweert, mag u gerust zijn kunde en kennis van correlatie betwijfelen. Want correlaties zijn dynamisch en niet statisch.

Les 2: Lage correlatie tussen twee categorieën garandeert geen risicobeperking op de korte termijn.
Het kan decennia duren voordat je echt kunt profiteren van een bepaald voordeel. Op korte termijn kan het beeld sterk wisselen.

Beide lessen ziet Ferri als een verklaring voor wat beleggers is overkomen in de financiële crisis. Zij dachten dat lage correlatie bescherming zou bieden, maar dat gebeurde niet. Want weer: correlatie is dynamisch en op korte termijn kan het voordeel volledig verdwenen zijn. Zie hier: Het einde van de correlatie-mythe.

Doet Ferri dan niets met het correlatie-begrip? Toch wel, hij gebruikt het om unieke risico’s in kaart te brengen. En als die er niet is, dan kan de voortgaande 3-jaars correlatie heel hoog uitvallen. Dan zijn dus de risicofactoren voor beide beleggingscategorieën gelijk en verschaffen ze dus niet veel spreiding in je portefeuille.

En trouwens, nog een mythe. Negatieve correlatie ten opzichte van aandelen bestaat niet, sneert Ferri. En als het al zou bestaan, dan wil je het niet. Want het rendement neutraliseert dan je rendement op aandelen. Het beste wat je in al die aanbiedingen kunt vinden is een vergelijkbaar patroon als bij de Treasuries met een breed scala aan correlatie in de loop der tijd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie