Nieuws

China worstelt met transformatie

China werd in 2010 aangemerkt als ’s werelds op een na grootste economie en is nu begonnen met een structurele transformatie.

China werd in 2010 aangemerkt als ’s werelds op een na grootste economie en is nu begonnen met een structurele transformatie. Dat schrijft Edmond de Rothschild Asset Management in de Market Outlook. Het lijkt erop dat dit proces de afgelopen maanden flink vertraagd is, tegelijk met de economie. Zonder deze hervormingen zal het voor het land moeilijk zijn de snelle groei vast te houden.

De Chinese autoriteiten hebben de afgelopen jaren hard hun best gedaan om de effecten van de internationale financiële crisis te verzachten. De afgelopen tijd was dat lastig. Investeringen zijn in het land oververtegenwoordigd, terwijl de consumentenuitgaven juist ondervertegenwoordigd zijn. 

Huishoudens zijn verantwoordelijk voor slechts de helft van het bbp, en als dat zo doorgaat bereikt het Chinese economische model snel zijn limiet. De volgende fase vereist een nieuwe dynamiek, waaronder een sterkere focus op de consument.

In het verleden werden grote veranderingen meerdere malen met succes doorgevoerd. De druk achter de veranderingen zal echter groot moeten zijn en de aanpak pragmatisch. Binnen de Communistische Partij van China bestaat weerstaand tegen de veranderingen, en de recentelijk aangestelde leiders zullen diplomatiek sterk moeten staan.

Concurrerend vermogen
De afgelopen twintig jaar hadden demografische veranderingen een grote invloed op de economische groei. Vandaag de dag vermindert de groei van de actieve bevolking echter dramatisch. De lonen stijgen, waardoor het concurrerend vermogen van China vermindert.

Het productiesysteem kent daarnaast een aantal nadelen, zoals een gebrek aan intellectuele eigendomsrechten en een gebrekkige logistiek. De investeringen in China verminderen. De Chinese leiders zijn zich er van bewust dat er verandering moet komen. Het land moet autonome groei accepteren, in plaats van groei door middel van grote bedrijven die worden gesteund door de overheid.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?