Nieuws

Cyprus probeert bankunie te redden

Roterend EU-voorzitter Cyprus probeert de vele sceptici over de bankunie te paaien met vijf compromissen, meldt de FT.

De Europese Centrale Bank zal wellicht haar ruime bevoegdheden moeten laten inperken om de gewenste Europese bankunie mogelijk te maken. Concessies aan Polen, Duitsland en Groot-Brittannië, de voornaamste kritikasters van de bankunie, moeten hen gunstiger stemmen tegenover het plan om alle zesduizend EU-banken onder toezicht van de ECB te plaatsen. EU-voorzitter Cyprus probeert hard de impasse te doorbreken.

Dat meldt de Financial Times, die de hand wist te leggen op relevante stukken. Uniform banktoezicht door de ECB moet een meltdown als in 2008 voorkomen. Vooral Duitsland verzet zich; het wil zelf de regie houden over de Duitse Landesbanken, die nog altijd zuchten onder de toxic assets die zij overhielden aan de kredietcrisis. Kleinere landen vrezen op hun beurt voor Duitse dominantie over de ECB als toezichthouder.

De FT somt vijf suggesties op waarmee de Cyprioten, momenteel roterend voorzitter van de Europese Unie, de impasse over de bankunie proberen te doorbreken.

Afzwakking van "one man, one vote" in de top van de ECB

Binnen de top van de ECB geldt sinds de oprichting het principe one man, one vote: elke nationale vertegenwoordiger heeft één stem, ongeacht de omvang van 'zijn' economie en bankensector. Duitsland eist gewogen stemming binnen de nieuw in te richten raad die toezicht moet houden op de ECB als waakhond over alle Europese banken. Volgens de FT heeft Cyprus twee voorstellen gedaan om one man, one vote af te zwakken.

Landen die wel lid zijn van de bankunie maar (nog) niet van de eurozone moeten ECB-besluiten naast zich neer kunnen leggen

De bankunie staat ook open voor landen die (nog) niet tot de eurozone behoren. Veel van die landen zien één centrale toezichthouder wel zitten, maar willen niet alle zeggenschap over hun eigen banken inleveren bij de ECB. Cyprus stelt voor dat deze landen besluiten van de nieuwe banktoezichtsraad naast zich neer kunnen leggen wanneer die geen meerderheid halen in de Governing Council, het hoogste ECB-orgaan.

Meer inspraak voor bankunie-sceptici binnen de Europese Banken Autoriteit

Het nieuwe uniforme toezicht moet gestalte krijgen in de vorm van een Europese Banken Autoriteit. Deze EBA gaat de technische regels opstellen waaraan alle Europese banken in de toekomst hebben te voldoen. Zoals de bankunie nu voorligt, houdt de ECB daarover het laatste woord. Cyprus schreef een discussienota met voorstellen om critici als Groot-Brittannië meer inspraak te geven binnen de EBA.

De vrijheid om binnen de EBA tegen de ECB te stemmen

Het plan voor de bankunie wijst de ECB aan als "coördinator" van de beleidsplannen van alle individuele lidstaten. Met die functie kan de centrale bank meningsverschillen en tegengeluiden wegmasseren. Cyprus stelt voor die bevoegdheid te laten vallen, waardoor individuele lidstaten de vrijheid krijgen binnen de EBA tegen de ECB te stemmen.

Het unilaterale recht voor lidstaten om bancaire "zeepbellen" zelf te bestrijden

In het bestaande plan voor de bankunie houdt de ECB in alles het laatste woord. Landen die hun eigen toezichtregels willen veranderen, moeten voortaan eerst toestemming vragen aan "Frankfurt". Ook als zij de nationale regels willen aanscherpen om een nieuwe bancaire "zeepbel" te voorkomen. Cyprus stelt voor de lidstaten van de bankunie de vrijheid te laten zonder toestemming van de ECB hun eigen regels te veranderen.

Zelfs wanneer alle bovengenoemde voorstellen worden overgenomen, blijft het onzeker of de bankunie op voldoende steun kan rekenen, zo merkt de FT op. Zweden bijvoorbeeld heeft aangedrongen op aanpassing van EU-verdragen om de bankunie eens en vooral goed juridisch te verankeren, en voldoende draagvlak te geven onder de inwoners van de eurozone. Maar dat zou kunnen leiden tot jaren extra uitstel.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's